Αρχική Νέα Τοπικά Οδηγίες για το Μηχανογραφικό Σύστημα Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Οδηγίες για το Μηχανογραφικό Σύστημα Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

16

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.Χ. ενημερώνει:
Ότι σύμφωνα με το από 2/1/2006 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η Υπηρεσία  υποχρεούται να εφαρμόζει αποκλειστικά το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (ΜΣΘΕΥΟ), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διενέργειας γραπτών εξετάσεων με το παλιό σύστημα.
Ενόψει της εφαρμογής του νέου συστήματος γίνονται γνωστά τα εξής
1. Ως πρώτη ημερομηνία διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών με το νέο σύστημα ορίζεται η Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2006.
2. Ο προγραμματισμός (εγγραφή υποψηφίων για τις εξετάσεις) στο εξής θα γίνεται από την Υπηρεσία κάθε Τετάρτη από 9:00 – 13:00, ξεκινώντας από την Τετάρτη 11/1/2006.
Οι υποψήφιοι οδηγοί, οι οποίοι μεμονωμένα θα προσέρχονται για να εγγραφούν, οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (“καρτέλα”) και την υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτή (για πρώτη εξέταση ότι πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νομό μαθήματα και για επανεξέταση ότι πραγματοποιήθηκε 1 ώρα εκπαίδευσης που αφορούσε στη χρήση – επίδειξη του νέου συστήματος εξέτασης με υπολογιστές).
Οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών και οι υπεύθυνοι των Σχολών Οδηγών ή των ΚΕΘΕΥΟ θα προσέρχονται για την εγγραφή των μαθητών τους προσκομίζοντας – εκτός από τα προαναφερθέντα κατά περίπτωση δικαιολογητικά – και επιπλέον μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα εμπεριέχει κατάσταση των προς εγγραφή μαθητών τους, στην οποία θα δηλώνεται με ακρίβεια το/α ερωτηματολόγιο/α στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.
Κάθε Παρασκευή (9:00 – 13:00), όσοι την Τετάρτη προσήλθαν για εγγραφή (μεμονωμένοι υποψήφιοι και εκπαιδευτές) θα επανέρχονται στην Υπηρεσία προκειμένου να παραλάβουν τα Δελτία τους και να πληροφορηθούν την ακριβή ώρα της θεωρητικής εξέτασης τους.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Νομαρχία προς κυνηγούς: ξανασκεφτείτε το χόμπι σας
Επόμενο άρθροΣυνεδρίαση την Τετάρτη στα Καμπόχωρα για Τεχνικό Πρόγραμμα