Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ερώτηση για τους δυσλεκτικούς μαθητές από την Ελενα Ράπτη

Ερώτηση για τους δυσλεκτικούς μαθητές από την Ελενα Ράπτη

6

 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΘΕΜΑ:  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Κυρία Υπουργέ,


H δυσλεξία – η λόγω βιολογικών κληρονομικών αιτιών μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης και γραφής – είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται περίπου σε  1 στα 20 παιδιά κάθε τάξης, και παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα παιδιά χρίζουν ειδικής εκπαιδευτικής προσέγγισης, είναι νοητικά φυσιολογικά, με δείκτη νοημοσύνης συχνά μεγαλύτερο του μέσου όρου.
Το θετικό στοιχείο της δυσλεξίας, είναι ότι αποτελεί πρόβλημα που όταν εντοπιστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί συστηματικά, είναι δυνατόν να επιλυθεί αποτελεσματικά. Παρά τον καθορισμό του  γενικού πλαισίου για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτό προσδιορίζεται με τον Ν.2817/2000, εν τούτοις  υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων σχετικά με τη συμβολή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των δυσλεκτικών μαθητών που ακόμη παραμένουν εκκρεμή.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ το εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί τον φυσικό χώρο εκδήλωσης του προβλήματος,  η δυνατότητα εντοπισμού του προϋποθέτει ενημερωμένους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς στο σύνολό τους, καθώς και παρουσία εξειδικευμένου Σχολικού Ψυχολόγου στα δημοτικά σχολεία της χώρας. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καλό παράδειγμα των οποίων αποτελεί ένα ενημερωτικό έντυπο, έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που παρέχει πληροφορίες για πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπιση ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών. Έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας η πρόταση ηλεκτρονικής τοποθέτησης του εντύπου στο εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο (www.sch.gr) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτό οι εκπαιδευτικοί όλης της περιφέρειας. 
       Επίσης, η ύπαρξη Ειδικού Σχολικού Ψυχολόγου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων επιστημόνων.
 Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που ιδρύθηκαν με τον ανωτέρω νόμο, έχουν σήμερα την ευθύνη όχι μόνο της παροχής έγγραφης διαπίστωσης του προβλήματος, αλλά και της στήριξης των εκπαιδευτικών φορέων του γεωγραφικού χώρου αρμοδιότητάς τους. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους διαπιστώθηκε πρακτική αδυναμία επίτευξης των στόχων τους. Τα προτεινόμενα μέτρα περιελάμβαναν την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, όμως σε λίγες περιπτώσεις κάτι τέτοιο εφαρμόζεται πιστά, κυρίως λόγω ποσοτικής ανεπάρκειας σε επιστημονικό προσωπικό. Έτσι, οι λίστες αναμονής στα ΚΔΑΥ και στα συνεπικουρούντα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, είναι μακρόχρονες,
Με σκοπό την ολοκληρωμένη, έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, 


Ερωτάσθε κα Υπουργέ :


1) Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η δρομολόγηση διαδικασιών για την συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τρόπους πρόγνωσης διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών ;
2) Εφαρμόζεται ο Ν.2817, και πιο συγκεκριμένα το εδάφιο 11α του άρθρου 1, για στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στα πλαίσια της σχολικής τάξης, καθώς επίσης και το εδάφιο 17 του ίδιου άρθρου, για την εφαρμογή ειδικών προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων υποστηρικτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ;
3) Με σκοπό την αποσυμφόρηση της λίστας αναμονής για εξέταση περιστατικών από τα Κ.Δ.Α.Υ., υπάρχει πρόθεση να πιστοποιηθούν αναλόγως εξειδικευμένοι ιδιώτες,  που θα έχουν την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.,;


Θεσσαλονίκη, 20/01/2006                                                                                    Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
                                                                                                                             ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαύλος Ελευθεριάδης: Ο φαύλος κύκλος της ανοχής στη διαφθορά
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 24/1/2006