Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοίνωση ΠΟΣΔΕΠ για ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Ανακοίνωση ΠΟΣΔΕΠ για ιδιωτικά Πανεπιστήμια

8

Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε, εκτός από την ακύρωση σημαντικών εργασιακών κατακτήσεων, να επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Μετά την αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και των παραρτημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, σύμφωνα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (νέο ΔΙΚΑΤΣΑ), η κυβέρνηση με την εξαγγελλόμενη λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στοχεύει να ολοκληρώσει την επιθετική της πολιτική κατά του δημοσίου Πανεπιστημιακού συστήματος αναθέτοντας την ανώτατη εκπαίδευση στην ιδιωτική πρωτοβουλία.


Η πολιτική αυτή αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τους φοιτητές ως ’πελάτες’ που αγοράζουν αυτές τις υπηρεσίες και τους φορείς που τις προσφέρουν ως ’επιχειρήσεις’.


Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το δημόσιο Πανεπιστήμιο ως προβληματική δημόσια  επιχείρηση που πρέπει να ’εξυγιανθεί’, όπως άλλες δημόσιες επιχειρήσεις!  Όπως φαίνεται, ακολουθεί το πρότυπο ’εξυγίανσης’ της αγοράς τηλεπικοινωνιών, αερομεταφορών και ενέργειας: προηγείται η απαξίωση του δημόσιου φορέα και η τεχνητή δημιουργία έτοιμης ’πελατείας’ για τους ιδιώτες που θα ενσκήψουν!


Για την κυβέρνηση, και για την επικρατούσα πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνεται μια ευρεία “αγορά υπηρεσιών εκπαίδευσης” για αποφοίτους Λυκείου, στην οποία πρέπει να μπουν κανόνες (διασφάλιση ποιότητας: πιστοποίηση, πιστωτικές μονάδες, τυποποίηση και σήμα ποιότητας) και στην οποία πρέπει να ενταχθούν και τα δημόσια Πανεπιστήμια “ισότιμα” με ιδιωτικές επιχειρήσεις.   Μια αγορά που επίκειται η “απελευθέρωσή” της είτε μέσα από τις συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) είτε μέσα από την οδηγία Μπόλκενστάιν.


Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αυξάνει τη χρηματοδότηση, όπως είχε δεσμευθεί, αλλά την μειώνει με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις ελλείψεις σε προσωπικό αλλά επιβάλλει στα Πανεπιστήμια καθεστώς εποχικής και απλήρωτης εργασίας με συμβασιούχους διδάσκοντες και προσωπικό υποστήριξης.  
Οι συνθήκες αυτές δεν θα επιτρέψουν σε πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα να λειτουργήσουν με ακαδημαϊκούς όρους και θα τα αναγκάσουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.   Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στα Πανεπιστήμια της περιφέρειας.


Η πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται να εφαρμόσει τα πρόσφατα ψηφισθέντα νομοθετήματα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Δια Βίου Μάθηση, Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), τα οποία εκποιούν τη δημόσια εκπαίδευση, εκφυλίζουν  τις πανεπιστημιακές σπουδές σε σπουδές κατάρτισης και απαξιώνουν τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.  


Η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιμετωπίζει με ευθύνη τις συνέπειες που θα επιφέρει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.   Τα ακαδημαϊκά όργανα, Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων και Σύγκλητοι, αποφασίζουν τη μη εφαρμογή και την απόρριψή τους.


Είμαστε αποφασισμένοι πανεπιστημιακοί και φοιτητές, σε συντονισμό με την υπόλοιπη Ευρώπη να υπερασπιστούμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο, να αποκρούσουμε τις θεσμικές επιθέσεις και την πολιτική απαξίωσης που το υποβαθμίζουν και αλλοιώνουν τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό του ρόλο.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ των Α.Ε.Ι.
Δικτυακός τόπος : http://www.ntua.gr/posdep

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαύλος Ελευθεριάδης: Ο φαύλος κύκλος της ανοχής στη διαφθορά
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 24/1/2006