Αρχική Νέα Τοπικά Οδηγία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών

Οδηγία για την αντιμετώπιση των πλημμυρών

12

Από το 1998 οι πλημμύρες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει 700 περίπου θανάτους, την μετατόπιση μισού περίπου εκατομμυρίου ανθρώπων και τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια ευρώ ασφαλισμένες οικονομικές απώλειες.
Η νέα οδηγία της Ε.Ε. απαιτεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις για να προσδιορίζουν τις λεκάνες απορροής των ποταμών και τις συναφείς παράκτιες εκτάσεις που κινδυνεύουν από πλημμύρες. Στη συνέχεια για τις εν λόγω ζώνες θα καταρτίζονται χάρτες και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια αυτά θα εστιάζονται στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα.

Στις περιπτώσεις διεθνών λεκανών απορροής ποταμών για τα στάδια αυτά πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από την μια περιοχή στην άλλη. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών και τα σχέδια, οι εκτιμήσεις και οι χάρτες κινδύνου θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.


Η πρόταση και τα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ύδατα διατίθενται στην διεύθυνση :


http://europa.eu.int/comm/environment/water/flood_risk/index.htm

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαύλος Ελευθεριάδης: Ο φαύλος κύκλος της ανοχής στη διαφθορά
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 24/1/2006