Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις από 1- 10 Φεβρουαρίου

Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις από 1- 10 Φεβρουαρίου

7

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισοτίμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο για να αποκτήσουν νέα “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης, πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση, στο Ενιαίο Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2006. 
 Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν: α) επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισοτίμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού και β) την πρωτότυπη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” πρόσβασης υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 Στην ίδια προθεσμία από 1 έως 10 Φεβρουαρίου υποβάλλουν το σχετικό έντυπο Αίτησης-Δήλωσης και όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων επιθυμούν να εξετασθούν σε ειδικό μάθημα ή να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών οι οποίοι είναι κάτοχοι “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” πρόσβασης από προηγούμενο έτος και οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις αλλά προτίθενται να είναι υποψήφιοι με την κατηγορία του 10% των θέσεων, δεν υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση εκτός και μόνο εάν προτίθενται να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού. Στην περίπτωση αυτή και μόνο υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας 1 έως 10 Φεβρουαρίου.
      Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπ/κά Ιδρύματα, στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Δημοσίας τάξης, στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημοσίας τάξης και στη Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Υπουργείου Δημοσίας τάξης για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων  για κάθε Σχολή ή Τμήμα. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει για τους υποψηφίους που διεκδικούν είτε  το 90% των θέσεων εισακτέων με συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε έτους είτε  το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση
 Από το ΥΠΕΠΘ έχει ήδη αποσταλεί προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ικανός αριθμός εντύπων Αιτήσεων-Δηλώσεων και σχετικό Φυλλάδιο Οδηγιών για τη συμπλήρωσή τους, προκειμένου να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους μέσω των Ενιαίων Λυκείων.


 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση μετά τις 10 Φεβρουαρίου.  


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑποδεκτή η πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τη ΔΕΥΑΧ για σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής
Επόμενο άρθροΚλειστά τα σχολεία με απόφαση Νομάρχη