Αρχική Νέα Οικονομία Προκήρυξη προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό”

Προκήρυξη προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό”

7

 Το ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου” που αφορά ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό.


Περιγραφή Προγράμματος “Ενίσχυση ΜΜΕ στον Τουρισμό”:


Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, τον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού.
Αποδέκτες:
Υφιστάμενες ή νέες ή υπό σύσταση τουριστικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/3/2006-15/6/2006
Όροι και προϋποθέσεις:
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες ή νέες ή υπό σύσταση τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες:
α) Τουριστικά Καταλύματα
1. Ξενοδοχεία τάξης Δ΄ και Ε΄ ή 1 αστέρα
2. Κάμπινγκ τάξης Δ΄
3. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια
4. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα
5. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
6. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις
7. Ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και Γ΄ τάξης (ή 2 αστέρων), Κάμπινγκ τάξης Β’ και Γ΄ με την προϋπόθεση να  μη διαθέτουν συνολική δυναμικότητα άνω των 125 κλινών προκειμένου για τα ξενοδοχεία Β΄ τάξης (ή 3 αστέρων) και άνω των 150 θέσεων προκειμένου για κάμπινγκ Β΄ τάξης
β) Λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις
1. Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) και ναυλομεσιτικά γραφεία
2. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρινών, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών)
Εξαιρούνται γενικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει:
* Να απασχολούν από 0 έως 50 εργαζομένους 
* Να έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού κατά την τελευταία ολοκληρωμένη και κλεισμένη χρήση από 10.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ 
* Να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
Τι χρηματοδοτείται:
* Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
* Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός διοικητικών λειτουργιών της επιχείρησης
* Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
* Ανάπτυξη καινοτομιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού, infokiosk, πολυμέσα κλπ)
Σε καμιά από τις παραπάνω ενέργειες δεν ενισχύεται η δημιουργία νέων κλινών.
Είδος ενίσχυσης:
Επιδότηση έως 48% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης, ο οποίος κυμαίνεται από 30.000 έως 350.000 ευρώ.  Ειδικά για τις περιπτώσεις των τουριστικών γραφείων, των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) και των ναυλομεσιτικών γραφείων, το ελάχιστο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον παραπάνω και στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου (Τράπεζα) και του Επενδυτή αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.500.000,00 €
Αφορά τον προϋπολογισμό της δημόσιας επιχορήγησης.
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην τοπική Αντένα του ΚΕΤΑ στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου (τηλ. 22710-44524).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑποδεκτή η πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τη ΔΕΥΑΧ για σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής
Επόμενο άρθροΚλειστά τα σχολεία με απόφαση Νομάρχη