Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση ανανεώσιμων/ ήπιων μορφών ενέργειας. Πληροφορίες στην ΕΤΑΧ

Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση ανανεώσιμων/ ήπιων μορφών ενέργειας. Πληροφορίες στην ΕΤΑΧ

31

ΤΟ “ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΝΑ ΧΙΟΥ –  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ
ΕΤΑΧ Α.Ε.
Ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε, η παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
Η Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΑ-ΑΥ, η Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ από το ΕΓΤΠΕ-Π
Σε συνεργασία με Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Ομάδων Τοπικής Δράσης Βορείου Αιγαίου – Κεντρική Δομή Στήριξης Βορείου Αιγαίου-ΕΤΑΛ Α.Ε.
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΤΑΛ Α.Ε. – ΕΤΑΣ Α.Ε. – ΕΤΑΧ Α.Ε. – ΑΝΕΛ Α.Ε.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη Δράση
7.8.3 «Αξιοποίηση ανανεώσιμων/ ήπιων μορφών ενέργειας»
του Μέτρου 7.8 «Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας»
Οι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση επενδύσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι λεπτομέρειες ανά τεχνολογική κατηγορία καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό εφαρμογής του Μέτρου.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΕ
Αιολικά συστήματα
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Αξιοποίηση βιομάζας
Γεωθερμικές εφαρμογές
Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα
Συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ως φορείς:
I. Φυσικά πρόσωπα
II. Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
III. ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τα γραφεία της ΕΤΑΧ Α.Ε. , Μιχ. Λιβανού 3, τηλ. 43510-11.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά για το Νομό ΧΙΟΥ, τους παρακάτω Δήμους:
Δ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, Δ. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ. ΙΩΝΙΑΣ, Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Δ. ΨΑΡΩΝ, Δ. ΑΜΑΝΗΣ


Η παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας και η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται στα γραφεία της ΕΤΑΧ Α.Ε., Μιχ. Λιβανού 3 (τηλ 2271 0 43510 και 2271 0 43511) με απόδειξη υποβολής έως την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης υποβολής 9 Μαρτίου 2006 & ώρα 14.30 μ.μ.)


Για το  Δ.Σ. της ΕΤΑΧ Α.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓιατροί στα πλοία της ακτοπλοΐας: Τριμερής συνάντηση για να αρθούν τα νομικά κενά
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 27/1/2006