Αρχική Νέα Τοπικά Γιάννης Κοσμίδης: πρόταση για μια νέα στρατηγική στις ιχθυοκαλλιέργειες

Γιάννης Κοσμίδης: πρόταση για μια νέα στρατηγική στις ιχθυοκαλλιέργειες

15

 

Για την αντιμετώπιση του δύσκολου προβλήματος της χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό μας, αλλά και της διασφάλισης της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Χίου κ. Γιάννης Κοσμίδης προτείνει μια νέα στρατηγική.
Στη πρόταση του ο κ. Γιάννης Κοσμίδης επισημαίνει μεταξύ των άλλων:(αναλυτικά η πρόταση σε επόμενο link)
Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν για τον Νομό μας σημαντική πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας (ακαθάριστη πρόσοδος 30 εκατομ. ευρώ και 250 άμεσες θέσεις εργασίας).
Η θετική εξέλιξη των ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό μας ενδέχεται να υπονομευθεί αν δεν αντιμετωπισθούν εγκαίρως και με ολοκληρωμένο τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται σχετικά με την χωροθέτησή τους και τις συνέπειες της λειτουργίας τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί σταθερό μέλλον για την υδατοκαλλιέργεια, οι διαμάχες που προκύπτουν με τους άλλους χρήστες της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι ανάγκη να λυθούν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο.
Οι σχέσεις ιχθυοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικές. Για να αντιμετωπισθούν τα όποια προβλήματα και να εξασφαλισθεί η αειφόρος διαχείριση των ιχθυοκαλλιεργειών πρέπει να προσφύγουμε σε λύσεις που στηρίζονται στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (Ο.Δ.Π.Ζ.)
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών αποτελεί δυναμική, πολυτομεακή και επαναληπτική διαδικασία για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων περιοχών.
Η Ολοκληρωμένη Δ.Π.Ζ. κάνει χρήση της ενημερωμένης συμμετοχής και της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων για την αξιολόγηση των κοινωνικών στόχων σε μια δεδομένη παράκτια περιοχή και για τη λήψη μέτρων προς επίτευξη αυτών των στόχων. Μακροπρόθεσμα, η Ο.Δ.Π.Ζ. επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ψυχαγωγικών στόχων εντός των ορίων που θέτει η φυσική δυναμική.
Η επιτυχής διαχείριση της παράκτιας ζώνης πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
– Ευρεία σφαιρική προοπτική (θεματική και γεωγραφική)
– Μακροπρόθεσμη προοπτική
– Προσαρμοστική διαχείριση στο πλαίσιο μιας σταδιακής διαδικασίας
– Ανάδειξη της τοπικής ιδιαιτερότητας
– Λειτουργία σε συνάρτηση με τις φυσικές διεργασίες
– Συμμετοχικός σχεδιασμός
– Υποστήριξη και συμμετοχή όλων των αρμοδίων διοικητικών φορέων
– Αξιοποίηση συνδυασμού μέσων
Συγχρόνως η χρήση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στη χώρα μας, σχετικά με την χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που στηρίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 1650/86 “για την προστασία του περιβάλλοντος” και στο άρθρο 10 του Ν. 2742/99 “Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη”, μας δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε όλοι μαζί από κοινού (κάτοικοι των περιοχών, Ιχθυοκαλλιεργητές, Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια) για την βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών στο Νομό.
Ο κ. Γιάννης Κοσμίδης καταλήγει στην πρότασή του:
“Η στρατηγική μας για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να αποσκοπεί:
– Στην εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά υγιούς κλάδου
– Στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας στους καταναλωτές προϊόντων που να είναι ασφαλή και καλής ποιότητας, καθώς επίσης και στην προαγωγή υψηλών προτύπων υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων.
– Στη δημιουργία μακροπρόθεσμης απασχόλησης, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας.
Με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και ενέργειες μπορούμε να συμβάλλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας.”.

 

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων- ακόμα και του Πρωθυπουργού
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα επισκέψεων ΓΓ Περιφέρειας το Σάββατο 4/2