Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόσκληση Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) για σεμινάρια

Πρόσκληση Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) για σεμινάρια

27

Θέμα: Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ.
(7η και 8η συνάντηση-σεμινάριο)
Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Χίου και τα στελέχη του προσκαλούν τους καθηγητές του κλάδου ΠΕ 04 να προσέλθουν στο ΕΚΦΕ (συγκρότημα πρώην ΕΠΛ), προκειμένου να συμμετάσχουν σε υποστηρικτική εργαστηριακή δραστηριότητα σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. 62075/Γ7/24-6-2005, με  τις εξής θεματικές ενότητες:
1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
A) ΟΠΤΙΚΗ:
(1) Ανάκλαση-επίπεδοι καθρέπτες. Κοίλα και κυρτά κάτοπτρα.
(2) Διάθλαση.
(3) Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί.
      Β) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
      Γ) ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ-ΑΝΩΣΗ 
2) ΧΗΜΕΙΑ:
Επειδή έχουν παρουσιαστεί όλα τα πειράματα σε προηγούμενες συναντήσεις, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης πειραμάτων και εξάσκησης για όσους καθηγητές το επιθυμούν, μετά από συνεννόηση με τον κ. Πουλερέ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα πειράματα που θα παρουσιαστούν αφορούν την ύλη Γυμνασίου, είναι όμως αυτονόητο ότι μπορούν να προσέλθουν και όσοι καθηγητές δεν διδάσκουν σε Γυμνάσια, αλλά επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα υπάρξουν πάντως σύντομα άλλες συναντήσεις με αντικείμενο πειράματα Ε.Λ.
Η προσέλευση θα γίνει σε διαφορετική ημέρα για κάθε ομάδα σχολείων  ως εξής:
ΟΜΑΔΑ  Α΄
       Τρίτη     7-2-2006
Ώρα: 10.45
ΟΜΑΔΑ  Β΄
Πέμπτη  9-2-2006
Ώρα: 10.45
Η ομαδοποίηση των  σχολείων φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
        Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ
 
                                                          Ανδρέας  Καρακωνσταντής
ΠΙΝΑΚΑΣ
 ΚΑΤAΝΟΜΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΕΝΙΑΙΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΕ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε.  Ν. ΧΙΟΥ
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΙΟΥ KATA TO  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2005-2006
ΟΜΑΔΑ  ( Α΄)
ΤΡΙΤΗ (μετά την 2η ώρα)
ΟΜΑΔΑ ( Β΄ )
ΠΕΜΠΤΗ (μετά την 2η ώρα)
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΛΙΒΑΝΕΙΟ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ  (ΚΑΙ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ


ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
2Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
1ο  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
3Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
                                     ΤΕΕ
1Ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ
ΤΕΕ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
2Ο  ΤΕΕ ΧΙΟΥ
ΤΕΕ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΤΕΕ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ