Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ομιλία Πάχτα στη Γ.Σ. του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων

Ομιλία Πάχτα στη Γ.Σ. του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων

16


 
«Η Ελληνική Προεδρία χαράσσει πολιτική υπέρ των νησιών», τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Χρήστος Πάχτας κατά τη διήμερη παραμονή του στη Χίο με την ευκαιρία των εργασιών του ΕΟΑΕΝ και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών της 4ης Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου, ανακοίνωσε τους ειδικούς στόχους της Ελληνικής Προεδρίας για τις νησιωτικές περιοχές.
Το chiosnews.com έχει ήδη παρουσιάσει ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις αυτές, παραθέτει όμως στη συνέχεια ολόκληρη την ομιλία του κ. Πάχτα, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Μάλιστα στην ίδια εκδήλωση η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Μαρία Σκέμπερη παρουσίασε εν συντομία τα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων μέσω του ΠΕΠ 2000-2006 Βορείου Αιγαίου, τονίζοντας την συνεργασία Περιφέρειας και Επιμελητηρίων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.
«Ο κ. Υφυπουργός – τόνισε σε δήλωσή της μετά τη λήξη των εργασιών της 4ης Γ.Σ. των Νησιωτικών Επιμελητηρίων η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – έδωσε από τη Χίο το στίγμα της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνησή μας για τα νησιά.
Με αφορμή την Προεδρία της Ε.Ε. η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί συντονισμένα σ’ όλα τα θεσμικά όργανα την προτεραιότητά της για ειδική ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να εξασφαλίσει και να διατηρήσει χρηματοδοτήσεις και ευνοϊκά μέτρα για τα νησιά. Αναδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ειδικό ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη της νησιωτικής μας Περιφέρειας».


Η ομιλία του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστου Πάχτα είχε ως εξής:


«Στο Κοινοτικό επίπεδο, έχουμε από καιρό αναλάβει σοβαρή και συστηματική προσπάθεια. Ασκούμε πίεση σε όλα τα θεσμικά και πολιτικά κέντρα της Ε.Ε. για να αναγνωριστούν τα τελείως ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας τα οποία είναι τα πλέον απομονωμένα της Ευρώπης».(…)


«Οι προσπάθειές μας – πρόσθεσε ο κ. Πάχτας – έχουν ήδη αρχίσει να καρποφορούν με αποτέλεσμα τη δημιουργία του κατάλληλου πολιτικού κλίματος, ότι έχει πλέον φτάσει η χρονική στιγμή των αποφάσεων: αρκετά έχουμε συζητήσει για τα νησιωτικά θέματα στην κοινότητα, αρκετά έχουμε μελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Είναι πια καιρός για συγκεκριμένη δράση».


Στο εθνικό επίπεδο όπως ανέφερε ο κ. Υφυπουργός έχει αναγνωριστεί ότι οι λεγόμενες πολιτικές της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτουν το πλήρες εύρος και την ποικιλότητα των προβλημάτων και μειονεκτημάτων του νησιωτικού χώρου, αλλά οφείλουν να συμπληρώνονται και από εξειδικευμένα μέτρα, όπως π.χ. αυτά που ισχύουν σήμερα στα νησιά του Αιγαίου.


Τα μέτρα αυτά ο κ. Πάχτας διαχώρισε σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτά που αποδίδουν άμεσα πρόσθετους πόρους στα νησιά (όπως προγράμματα χρηματοδότησης του εφοδιασμού των νησιών και επί τόπου παραγωγής ορισμένων προϊόντων) και σε αυτά που αποδίδουν έμμεσα πρόσθετους απ’ τα προγράμματα πόρους, όπως οι φορολογικές παρεκκλίσεις στον ΦΠΑ ή άλλες ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθμίσεις για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερα υψηλή ενίσχυση των νησιών σε σχέση με τους πόρους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ανέφερε τις επιδιώξεις μας για τα νησιά έτσι όπως έχουν τεθεί στο ΠΕΠ 2000-2006, ενώ παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν στα νησιά μέσω των προγραμμάτων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Ταμείου Συνοχής και των άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών καθώς και δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.


Κατευθύνσεις για το μέλλον
«Η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. – είπε ο κ. Πάχτας αναφερόμενος στις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης για το μέλλον των νησιών – είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένη, εν όψει της διαπραγμάτευσης που θα αρχίσει το 2004, για να καθοριστεί η μελλοντική πολιτική της Συνοχής και να ληφθούν αποφάσεις για τους πόρους που θα διατεθούν, τόσο στις μειονεκτικές περιφέρειες των νέων χωρών μελών της διεύρυνσης, όσο και σε εκείνες των σημερινών 15. Σήμερα, ως Προεδρία της Ε.Ε. χαράζουμε τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση και αποκρυσταλλώνουμε τις παραμέτρους που θα διέπουν τις τελικές αποφάσεις για τη στήριξη των μειονεκτικότερων περιφερειών της Ε.Ε. μετά το 2006. Εργαζόμαστε για ένα ουσιαστικό νέο δημοσιονομικό πακέτο, ένα 4ο Κ.Π.Σ., που θα συνεχίσει και θα εμπεδώσει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των προηγούμενων ΚΠΣ, αλλά και θα προχωρήσει σε νέες κατευθύνσεις δράσεων, με γνώμονα


§ την καινοτομία,


§ την ανταγωνιστικότητα,


§ τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας και της κοινωνίας,


§ τη στήριξη της επιχειρηματικότητας,


§ την προώθηση της απασχόλησης,


στην προοπτική που ανοίγουν οι στόχοι της κοινωνίας της γνώσης.


Όπως τόνισε ο κ. Υφυπουργός ακόμη και αν κριθεί ότι οι ελληνικές περιφέρειες υπερβαίνουν το όριο του 75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ε.Ε., δεν είναι δηλαδή στο Στόχο 1, ζητάμε ειδική μεταβατική στήριξη για να συνεχίσουν οι χρηματοδοτήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.


«Πέρα όμως από το γενικότερο αυτό έργο – κατέληξε ο κ. Πάχτας – προωθούμε συστηματικά τα ειδικά θέματα των Νησιών σε κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Έτσι:


Πρώτον, έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στη διατήρηση και ενίσχυση των ειδικών μέτρων υπέρ των Ελληνικών Νησιών, που ίσχυαν μέχρι τώρα ή ισχύουν σήμερα, στον τομέα της γεωργίας και της φορολογίας, κατ’ ελάχιστον. Τα εξειδικευμένα αυτά μέτρα συμπληρώνουν τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις και θα συνεχιστούν.


Δεύτερον, έχουμε πετύχει τη συγκεκριμένη αναγνώριση του χαρακτηριστικού της ΄΄νησιωτικότητας΄΄, ως βασικού γεωγραφικού μειονεκτήματος. Αυτό έχει θεμελιωθεί στις Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής στην Ε.Ε. Ως αποτέλεσμα, οι νησιωτικές περιφέρειες και τα νησιά θα δικαιούνται πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας, ακόμα κι αν φύγουν, μετά από χρόνια, από το ευνοϊκό καθεστώς στήριξης που δίνει ο Στόχος 1. Περιμένουμε σαφείς προτάσεις στον τομέα αυτό, από την πλευρά της Ευρ. Επιτροπής, όταν δημοσιοποιηθεί η Τρίτη Έκθεση για τη Συνοχή, στα τέλη του 2003.


Τρίτον, κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, που θα οδηγήσουν σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Συνέλευση και Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα την ακολουθήσει) καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, για την εγγραφή ειδικής διατύπωσης στη νέα Συνθήκη για την Ε.Ε., που θα παρέχει τη νομική βάση στα θεσμικά όργανα (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο) να προωθούν ειδικές πολιτικές και μέτρα υπέρ των νησιών, κατ’ εξαίρεση από την Κοινοτική νομοθεσία και πέρα από το πλαίσιο στήριξης των Διαρθρωτικών Ταμείων.


Τέταρτο, με την ευκαιρία της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., προετοιμάζουμε ένα Μνημόνιο για τα Ελληνικά Νησιά, που θα κυκλοφορήσουμε σύντομα. Στο Μνημόνιο θα εκθέτουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν το ΄΄Νησιωτικό Πρόβλημα΄΄ της χώρας και θα προτείνουμε τα ενδεδειγμένα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και αναπτυξιακά μέτρα στο πλαίσιο της Ε.Ε.


Πέμπτο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, την 20η Ιουνίου 2003, η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. προτίθεται να συμπεριλάβει στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκεκριμένη παράγραφο, που θα αναφέρεται στο πρόβλημα των νησιών και θα αποτελεί, ουσιαστικά, πολιτική δέσμευση του Συμβουλίου για την αναζήτηση και προώθηση κατάλληλων θεσμικών ρυθμίσεων για τα νησιά».

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣηφουνάκης για μέτρα σε νησιά
Επόμενο άρθροΕνδιαφέρουσα εκδήλωση για το νερό την Παρασκευή