Αρχική Νέα Οικονομία Πρόγραμμα θέσεων εργασίας από ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα θέσεων εργασίας από ΟΑΕΔ

19

 Την έναρξη υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για άνεργους ηλικίας 18-60 ετών και του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) για άνεργους ηλικίας 18-30 ετών, ανακοινώνει ο ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο νομό Χίου είναι στο πλαίσιο εγκεκριμένων σχεδίων Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Αστικής Ανάπλασης και Ανάπτυξης Ορεινών- μειονεκτικών περιοχών και καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.
Συγκεκριμένα:
Στο πρόγραμμα ΝΘΕ συμμετέχουν
– Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις των ΟΑΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
– Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται στους 18 μήνες για τις ΜΜΕ και στους 24 για τις μεγάλες.
Στο πρόγραμμα STAGE συμμετέχουν:
– Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα σ’ αυτές του ιδιωτικού.
– Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες και αφορά σε 1 μήνα θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και 8 μήνες για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
– Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν και στα δύο προγράμματα, θα έχουν επιλεγεί από τις αρμόδιες τριμελείς επιτροπές για να συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
– Το βασικό ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 16 ΕΥΡΩ ημερησίως.
– Για το πρόγραμμα STAGE ο ΟΑΕΔ καταβάλλει 25 ΕΥΡΩ για ασκούμενους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ανά ημέρα μικτά) και 21 ΕΥΡΩ για λοιπούς.
– Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ Χίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣύλλογος Oικολογίας και Περιβάλλοντος για την Προστασία ορνιθοπανίδας Xίου
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 10/2/2006