Αρχική Νέα Τοπικά Υπουργείο Τουρισμού: Κανένα νέο για το έργο της μαρίνας…

Υπουργείο Τουρισμού: Κανένα νέο για το έργο της μαρίνας…

5


Ακόμα μελετά το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το φάκελο της σύμβασης για τη μαρίνα της Χίου, παρ’ όλο που ο υφυπουργός κ. Λιάσκος είναι ενήμερος του θέματος από τους πρώτους μήνες θητείας αυτής της Κυβέρνησης, όταν και είχε επισκεφθεί τη Χίο.
Αυτή την απάντηση δίνει η Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου σχετικά με τη μαρίνα Χίου.
Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:
“1. Τα λιμενικά έργα της Μαρίνας Χίου που περιελάμβαναν κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου, κρηπιδιμάτων και επιχώσεων, κατασκευάσθηκαν από τον ΕΟΤ με χρηματοδότηση από το Β’ ΚΠΣ και περαιώθηκαν το έτος 1996, με συνολικό προϋπολογισμό 2.800.000 ΕΥΡΩ περίπου.
2. Στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Τουριστικών λιμένων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του υπουργείου Ανάπτυξης δημοπρατήθηκε το έργο για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με μακροχρόνια σύμβαση θα αναλάβει την κατασκευή των λοιπών έργων στο χερσαίο χώρο και τη λειτουργία της Μαρίνας έναντι ετήσιου μισθώματος. Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν υπέγραψε τη σχετική σύμβαση επειδή ζητούσε να υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Η σχετική τροποποιητική πράξη που απαιτείτο προς τούτο, δεν έχει πραγματοποιηθεί και ως εκ τούτου η υπογραφή της σύμβασης εκκρεμεί.
3. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μελετά τα θέματα της σύμβασης αυτής όπως και άλλων αναλόγων συμβάσεων που αφορούν την αξιοποίηση των κατασκευασθέντων λιμενικών έργων Μαρινών και προγραμματίζεται η αντιμετώπισή τους στο άμεσο μέλλον”.