Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

ΝΕΛ: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

12

 
Σε απάντηση της από 7/2/2006 επιστολής του Χ.Α. και σε συνέχεια των από 30/1/2006 και 3/2/2006 ανακοινώσεων της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου (ΝΕΛ), η ΝΕΛ ανακοινώνει τα εξής:


“Α. Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων:


Μέχρι την 9.2.2006 και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο έχει διατεθεί ποσό ύψους Ευρώ 13,7 εκατ. το οποίο αναλύεται ως εξής:


Ελληνικό Δημόσιο Ευρώ 0,88 εκατ.


Δικαιώματα κρατήσεις τρίτων, Ευρώ 1,16 εκατ.


Τράπεζες Ευρώ 1,7 εκατ.


Προμηθευτές / επιταγές Ευρώ 7,9 εκατ.


Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,06 εκατ.


Το σύνολο των παραπάνω ποσών έχει διατεθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου.


– Για την χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος αγοράς δύο νέων κύριων μηχανών του Ε/Γ- Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ έχει επίσης διατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ύψους Ευρώ 2,53 εκατ. Η Εταιρία μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του συνόλου των τραπεζικών της υποχρεώσεων, αλλά και την επιτυχή έκβαση της αίτησης αναστολής κατά του Ν.Α.Τ. έχει πλέον σημαντικά μειωμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες σήμερα εκτιμώνται στο ποσό των Ευρώ 2,9 εκατ. περίπου και αφορούν αποκλειστικά δικαιώματα και κρατήσεις τέλη τρίτων όπως γίνεται και αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η Εταιρία βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης και συμφωνίας αυτών των οφειλών καθώς αφορούν κατά κύριο λόγο παλαιότερες χρήσεις. Κατόπιν της αύξησης αλλά και των παραπάνω γεγονότων, η Εταιρία είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως της ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της είτε από ίδια (ενδεικτικά τα αντληθέντα κεφάλαια) είτε από τραπεζικό δανεισμό, δεδομένου ότι η πιστοληπτική της ικανότητα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Σύμφωνα με την αναφορά μας στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υπήρχε αρνητική απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής για την οφειλή του Ν.Α.Τ., η Εταιρία θα έπρεπε να πληρώσει το 25% της οφειλής ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 2,94 εκατ. Η υπόθεση αυτή είχε θετική έκβαση για την εταιρία μας σύμφωνα με την υπ. αριθμ..1746 απόφαση του 11ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Η προσφυγή που έχει ασκήσει η εταιρεία μας κατά των Φύλλων εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ. έχει προσδιοριστεί για τις 12.04.06 ενώπιον του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Σε περίπτωση μη θετικής έκβασης η εταιρία μας έχει το δικαίωμα άσκησης εφέσεως και το δικαίωμα ασκήσεως νέας αίτησης αναστολής.


Β. Εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.:


Η Εταιρία δεν μπορεί να προσδιορίσει το ποσοστό στο οποίο ανέρχεται το τίμημα εξαγοράς του 100% της εταιρίας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. ως προς τα ίδια της κεφάλαια με ημερομηνία 31/12/2005 καθόσον δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα των οικονομικών της μεγεθών, τα οποία θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση της λογιστικής της κατάστασης που θα λάβει χώρα εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Το τίμημα της εξαγοράς υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέσης της εξαγοραζόμενης εταιρίας και τα οφέλη που θα προκύψουν από την επερχόμενη εξαγορά. Το τίμημα είναι κοντά στην λογιστική αξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εξαγορά τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΕΛ. Κατά την εκτίμηση των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό και το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς. Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από καμία από τις δύο εταιρίες υπέρ της άλλης. Δεν συμμετέχουν από κοινού σε εταιρίες. Όσον αφορά τις οικονομικές συμφωνίες ή συναλλαγές μεταξύ τους, η ΝΕΛ είναι κεντρικός πράκτορας της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. στον Πειραιά. Σχετικά με το ιστορικό της εξαγοραζόμενης εταιρίας, το αντικείμενο εργασιών της, κ.λ.π. σας παραπέμπουμε στην σχετική ανακοίνωσή μας της 29/01/2006.


Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.:


Απόστολος Βεντούρης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ.


Εμμανουήλ Γαλανός του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.


Σωκράτης Καββαδίας του Κωνσταντίνου, Γραμματέας Δ.Σ.


Ευάγγελος Μαυρουδής του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.


Μετά την εξαγορά η εταιρία θα ενημερώσει για τυχόν αλλαγές του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.


Γ. Γενικά θέματα:


Δεν υπάρχουν άλλες εξελίξεις σχετικά με τον διακανονισμό και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας ως προς άλλα τρέχοντα θέματα της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης κατά της SEMT Pielstick. Κανένας πιστωτής μας δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε νομικές ενέργειες εναντίον της Εταιρίας. Ως προς την ελευθεροπλοΐα των πλοίων της Εταιρίας κατά την γνώμη του νομικού μας συμβούλου η εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ως προς την αίτηση αναστολής καλύπτει πλήρως και το θέμα της ελευθεροπλοΐας των πλοίων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής της Εταιρίας κατά των φύλλων εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ. Για οποιοδήποτε νέο σημαντικό γεγονός ή εξέλιξη η Εταιρία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης”.


 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΧορός Βασιλειωνοικούσων Αττικής
Επόμενο άρθροΣύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού: πίτα και για τους μαθητές που δεν πρόλαβαν το παλιό σχολείο!