Αρχική Απόψεις Aρθρα Άρθρο Ελπίδας Τσουρή στα Ναυτικά Χρονικά για τις πολιτικές στην Ελληνική Εμπορική...

Άρθρο Ελπίδας Τσουρή στα Ναυτικά Χρονικά για τις πολιτικές στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία

7


 Άρθρο της βουλευτή Νομού Χίου και γραμματέως της Επιτροπής Εμπορικής Ναυτιλίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ελπίδας Τσουρή στο περιοδικό ’’Ναυτικά Χρονικά’’, με τίτλο: ’’Αναπτυξιακές και μεταρρυθμιστικές προκλήσεις και πολιτικές στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία’’.

 


Μείζων στόχος για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως κόμμα εξουσίας, είναι η επεξεργασία και κατάθεση προγραμματικών θέσεων, προτάσεων και πολιτικών, με βάση τις οποίες θα κριθεί, αλλά και θα κληθεί να εφαρμόσει, όταν του δοθεί η εντολή του ελληνικού λαού.
Επειδή επιδιώκουμε ευρύτατες συναινέσεις και συγκλίσεις, έχουμε διαμορφώσει, σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, χώρους συζήτησης, διαλόγου, έρευνας και διαβούλευσης, όπου με ειλικρίνεια, χωρίς να προσπαθoύμε να κρύψουμε τα προβλήματα ή και τα λάθη του παρελθόντος, ανταλλάσσουμε απόψεις. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα, διαμορφώνοντας σαφείς Εθνικούς στόχους και προοπτικές. Η δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων σε κοινούς στόχους, μέσα στην κοινωνία, προϋποθέτει μια  επίπονη και δύσκολη διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται η δημιουργία και οι εργασίες της Επιτροπής Εμπορικής Ναυτιλίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ο εξαιρετικά σημαντικός και κρίσιμος ρόλος της Εμπορικής Ναυτιλίας για τη χώρα είναι αδιαμφισβήτητος. Παρόντα, όμως είναι και τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους κλάδοι της, λόγω του νέου και συνεχώς  εξελισσόμενου οικονομικοκοινωνικού παγκόσμιου περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η χώρα μας καλείται να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, αλλά και να επαυξήσει,  τόσο το ποσοτικό όσο και το ποιοτικό προβάδισμα της.  
Αδιαμφισβήτητα, σε μία ανοικτή και ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, στρατηγικό στόχο της χώρας μας πρέπει να αποτελεί η επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε κλάδους που παραδοσιακά κατείχαν ρόλο κεντρικό, όπως η ναυτιλία.
Αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα, το πώς και με ποιες αναπτυξιακές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές, θα μετεξελιχθούν αυτοί οι κλάδοι στη χώρα μας, ώστε να μπορέσουμε να τους κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικούς και να συμβάλουν στις αλλαγές και στις τομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Πολιτικές και στρατηγικές προσανατολισμένες στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και απόδοσης, με κύριο στοιχείο την ποιότητα, είναι το ζητούμενο.
Στο τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, η διαμόρφωση κειμένων εργασίας και διαλόγου, για δημόσια διαβούλευση των προγραμματικών μας  θέσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, καλύπτει όλους τους επιμέρους θεματικούς της άξονες. 
Στο τραπέζι της συζήτησης μπαίνουν νέα θέματα, ενώ η πολιτική ατζέντα διαμορφώνεται με βάση τις υπαρκτές ανάγκες και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων, υλοποιήσιμων στόχων.


Ενδεικτικά, σε επίπεδο αρχών, μπορώ να αναφέρω:
 
Α. Στο τομέα της Ακτοπλοΐας-Νησιωτικών μεταφορών, οι βασικοί άξονες της πολιτικής μας παρέμβασης επικεντρώνονται:
* Στην αλλαγή της αντίληψης για τη διαχείριση των θαλάσσιων μεταφορών.  Όλες οι μέχρι σήμερα πολιτικές είχαν ως επίκεντρο το πλοίο. Αυτή η αντίληψη επιβάλλεται να αντικατασταθεί από την συστημική και δικτυακή προσέγγιση (δίκτυο – λιμάνι-εταιρεία – υποστηρικτικές υπηρεσίες-παρακολούθηση στοιχείων κίνησης και οικονομικών δεδομένων- αξιολόγηση-διασφάλιση παροχής υπηρεσίας), παράλληλα με τη θέσπιση σαφών κριτηρίων διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτό το εγχείρημα είναι απαραίτητος ο βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, με την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής αλλά και των ευρημάτων όλων των  σχετικών μελετών.
* Τη διασφάλιση της ύπαρξης και  αποτελεσματικής λειτουργίας των κανόνων που ρυθμίζουν την αγορά, με γνώμονα τη προστασία του χρήστη υπηρεσιών, την πρόληψη των φαινόμενων του αθέμιτου ανταγωνισμού και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
* Την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, αναφορικά με τις προβλεπόμενες ενέργειες-έργα της Πολιτείας, για την υποστήριξη των γραμμών δημόσιου συμφέροντος, με αναλυτική εκτίμηση του κόστους, των τρόπων χρηματοδότησης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων-οφέλους, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του στόλου των συμβατικών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
Β. Λαμβάνοντας υπόψη τον σύγχρονο και πολυσύνθετο ρόλο των λιμένων, στην αλυσίδα των μεταφορών και της νέας πραγματικότητας, -αυτής των εξειδικευμένων λιμενικών σταθμών, που αποτελούν το επίκεντρο εστίασης του ανταγωνισμού-, κρίνεται αναγκαία ή ύπαρξη διαρθρωτικών – στρατηγικών αλλαγών, στην αντίληψη για τους λιμένες και το λιμενικό σύστημα. Θέματα υπό συζήτηση είναι:
* Η μακροοικονομική και πολυεπίπεδη σημασία  και ρόλο του λιμένα για την Ελληνική Οικονομία  και η συμβολή του στη βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική, οικονομική ανάπτυξη, -υιοθετώντας και εδώ συστημική προσέγγιση-, εντάσσοντας τους λιμένες στο σύστημα μεταφορών, προωθώντας την αποτελεσματική τους σύνδεση με τα χερσαία μέσα μεταφοράς.
* Η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Το έργο της Πολιτείας επικεντρώνεται στη διαμόρφωση εθνικού λιμενικού σχεδιασμού, για την ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος, με παράλληλη ενίσχυση των δημόσιων λιμενικών αρχών, ως παράγοντα διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. 
* Η πολιτική των επενδύσεων, με συγκεκριμένη ιεράρχηση, προτεραιότητες και μέτρα υλοποίησης. Έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, που βάζει κυρίαρχο στόχο την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, κυρίως με περιβαλλοντικά ήπια μέσα, το βάρος των επενδύσεων (4ο ΚΠΣ, Π.Δ.Ε.) για το άμεσο μέλλον πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού δικτύου λιμένων. Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση ενός διαφανούς, αμοιβαία επωφελούς θεσμικού πλαισίου για την εντατικότερη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές-ανωδομές.
* Η βέλτιστη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των λιμένων. 
* Ο βαθμός αποκέντρωσης των Λιμενικών Ταμείων και η υπαγωγή τους στο νέο, υπό διαμόρφωση από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., διοικητικό σχήμα της χώρας.


Γ. Η διασφάλιση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών εξακολουθεί να αποτελεί για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Στόχος μας είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας των Ελλήνων ναυτικών, μέσω της προσέλκυσης νέων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο. Απαιτείται ειδική μέριμνα, για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών όρων εργασίας για τους ναυτικούς, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για τη παροχή κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στους άνεργους ναυτικούς. Παράλληλα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη του διαρκούς εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της παρεχόμενης Ναυτικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε όλες τις Σχολές Ε.Ν., με τη βελτίωση του περιεχομένου των ναυτιλιακών σπουδών και την αναβάθμιση των πτυχίων τους.


Δ. Η ανταγωνιστικότητα του ποντοπόρου πλοίου, που φέρει την Ελληνική σημαία, είναι καίριας σημασίας ζήτημα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η ανταγωνιστικότητα, στο συγκεκριμένο τομέα, είναι μια γενικότερη έννοια, η οποία δεν περιορίζεται σε θέματα σύνθεσης. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η προσφορά ποιοτικών μεταφορικών υπηρεσιών σε αποδεκτό κόστος. Προς αυτή τη κατεύθυνση οι συζητήσεις εστιάζονται:
* Σε θέματα φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη πραγματικότητα του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού σημαιών, τις δημοσιοοικονομικές επιπτώσεις, και την αύξηση της παρουσίας Ελλήνων στο πλοίο.
* Στην παραγωγή αξιωματικών υψηλοτάτου επιπέδου.
* Στην αποτελεσματική παρουσία και παρέμβαση του Ελληνικού Κράτους στα διεθνή φόρα της ναυτιλίας.


Ε. Για τη μεσογειακή φορτηγό ναυτιλία, που αφορά στην παρουσία της Ελλάδας στις κοινοτικές θαλάσσιες ενδομεταφορές, εκτός των παραπάνω, εξετάζεται η περίπτωση θεσμικής ρύθμισης της δυνατότητας εισόδου εταιρειών αυτής της κατηγορίας στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ, με στόχο αυτό να αποτελέσει κίνητρο για συνενώσεις εταιρειών, και την ευχερέστερη αντικατάσταση των παλαιών πλοίων. Παράλληλα, εξετάζεται η υιοθέτηση του θεσμού της γυμνής ναύλωσης (bareboat – in), που ήδη ισχύει σε αλλά κοινοτικά νηολόγια.Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι αποθαρρυντική. Η κυβέρνηση φαίνεται να αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις, αλλά και στα κρίσιμα προβλήματα του χώρου. Η έλλειψη πολιτικού στρατηγικού σχεδίου και η συνεχής αναβολή ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων είναι εμφανείς και η συνέχιση τους ζημιογόνα. Είναι σαφές ότι, δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις προκλήσεις του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας εργαλεία του χθες. Απαιτείται νέα αντίληψη, σαφείς κανόνες, τολμηρές παρεμβάσεις και, κυρίως, ολοκληρωμένος σχεδιασμός.


Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στο χώρο της Εμπορικής μας Ναυτιλίας, καλή και δημιουργική χρονιά!

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνωση Χημικών: ναι στην επιτροπή για το νερό αλλά προσοχή στις αρμοδιότητες…
Επόμενο άρθροΣυζήτηση για τον προϋπολογισμό στο ΔΣ Αμανής