Αρχική Νέα Τοπικά Αναγνώριση πτυχίων ιατρικής- πόρισμα Συνηγόρου Πολίτη

Αναγνώριση πτυχίων ιατρικής- πόρισμα Συνηγόρου Πολίτη

5

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη “Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας σε διπλωματούχους νέων κρατών – μελών Ε.Ε.”.
Το πόρισμα είναι από τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας και έχει ήδη αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΣτΠ.
Στις περιπτώσεις που το πτυχίο ιατρικής αποκτήθηκε σε κάποιο από τα 10 νέα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και χορηγήθηκε για εκπαίδευση που άρχισε μετά την προσχώρηση των 10 κρατών στην Ε.Ε. (01/05/2004), ισχύει η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης πτυχίων, εάν οι ονομασίες των πτυχίων συμπίπτουν με αυτές της Οδηγίας 19/2001/ΕΚ (όπως ενσωματώθηκε με το ΠΔ 84/86).
Εάν όχι, απαιτείται το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσης που βεβαιώνει ότι τα πτυχία χορηγήθηκαν ύστερα από εκπαίδευση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ.23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ.
Το ανωτέρω πιστοποιητικό απαιτείται επίσης στις περιπτώσεις που το πτυχίο ιατρικής χορηγήθηκε για εκπαίδευση που άρχισε πριν την προσχώρηση των 10 κρατών στην Ε.Ε.. Σ’ αυτή τη περίπτωση εξετάζεται εάν οι ονομασίες των πτυχίων αντιστοιχούν με αυτές της Οδηγίας 19/2001/ΕΚ.
Εάν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό απαιτείται βεβαίωση τριετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜάρκος Σκούφαλος: απορίες πολιτών…
Επόμενο άρθροΕκδόσεις Αιγέας: παρουσίαση βιβλίου Μαρίας Καρακωνσταντή-Σαρρή “Όνειρο από Μαστίχα”