Αρχική Νέα Τοπικά Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή ανασχετικού Φράγματος Σαραπιού

Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή ανασχετικού Φράγματος Σαραπιού

24

Την ικανοποίησή της για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ανασχετικού Φράγματος στη θέση Σαραπιό, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου σημειώνοντας ότι είναι ένα σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση του νομαρχιακού σχεδιασμού για το υδρευτικό.
Με την ευκαιρία αυτή η Ν.Α. σημειώνει ότι για το έργο έχει εκπονηθεί πλήρης τοπογραφική, υδρογεωλογική, υδραυλική, γεωτεχνική και εδαφομηχανική μελέτη, καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Χίου- Δ. Χίου- ΔΕΥΑΧ- ΕΝΑ Χίου συνολικού κόστους 395.500 ΕΥΡΩ.
Η κατασκευή του Φράγματος, σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 24 μήνες (προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 17/2/2008), ενώ το κόστος του έργου θα ανέλθει στο 1.923.172,72 ΕΥΡΩ. ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και φορέας υλοποίησης η Ν.Α. Χίου που καλύπτει το κόστος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης το φράγμα Σαραπιού θα είναι χωμάτινο- λιθόρριπτο φράγμα συγκράτησης νερού με αργιλικό στεγανό διάφραγμα. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης εργασίες κατασκευής αγωγού υδροληψίας, υπερχειλιστή, οδών πρόσβασης και προσπέλασης στη στέψη του φράγματος κ.α..
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το φράγμα Σαραπιού θα έχει, μέγιστη χωρητικότητα 1.200.000 κ.μ. νερού.
Με το σημαντικό αυτό έργο, σε συνδυασμό με τα ήη εκτελούμενα υδρευτικά έργα σε επίπεδο νομού, επιτυγχάνεται ο μείζων στόχος της αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων για την αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της Χίου.