Αρχική Νέα Τοπικά Διεθνής Αμνηστεία: Κριτική στο σχέδιο νόμου “Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας”

Διεθνής Αμνηστεία: Κριτική στο σχέδιο νόμου “Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας”

5

 Το σχέδιο νόμου “Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας” επιδέχεται αλλά και απαιτεί ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις. Όμως η διαδικασία βελτίωσης δεν πρέπει να παραπέμψει στις καλένδες τη θέσπισή του, ιδίως μετά από τόσα χρόνια παλινδρομήσεων, επεξεργασίας και επανεπεξεργασίας. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η θέση της Διεθνούς Αμνηστίας έναντι του σημαντικού αυτού σχεδίου νόμου, που με μεγάλη καθυστέρηση πλησιάζει επιτέλους την τελική ευθεία της νομοθέτησης.
Το σχέδιο νόμου παρουσιάζει σημαντικά θετικά στοιχεία, αλλά και σημαντικές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, το εν λόγω νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα νομοθετικό κενό που εμποδίζει πάρα πολλές γυναίκες να ζητήσουν την προστασία της δικαιοσύνης και την τιμωρία των δραστών της ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, κρίνεται σημαντικό ότι το σχέδιο νόμου αναγνωρίζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον βιασμό εντός γάμου. Θετικό είναι ότι καλύπτει, έστω μερικώς, τις περιπτώσεις της άσκησης βίας στο πλαίσιο των συντροφικών σχέσεων πέραν των συζυγικών. Ιδιαίτερα θετικό είναι, τέλος, ότι με ιδιαίτερη ευαισθησία και με τρόπο που δεν απαντάται συχνά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των εγκύων, των παιδιών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ως αποδεκτών της βίας ή ως παρισταμένων σε πράξεις βίας.
Από την άλλη πλευρά, σημαντική έλλειψη αποτελεί το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου παραλείπει να αναφερθεί στο σύνθετο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών και στα ανθρώπινα δικαιώματα, Χαρακτηριστικά, στο κείμενο του σχεδίου δεν εμφανίζεται καν ο όρος “βία κατά των γυναικών”. Κατά την άποψη της Διεθνούς Αμνηστίας, ο νόμος θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του θύματος και να είναι επικεντρωμένος σε αυτή. Στόχος οποιασδήποτε νομοθεσίας για την καταπολέμηση της ενδοοικογε­νειακής βίας θα πρέπει να είναι η προστασία των μελών της οικογένειας από τις πράξεις ή τις απειλές βίας και όχι η με κάθε τρόπο προστασία του θεσμού της οικογένειας. Εξ άλλου, δεν ορίζεται με σαφήνεια τι συνιστά “βία μεταξύ των μελών της οικογένειας”, αφήνοντας έτσι ενδεχομένως περιθώρια ατιμωρησίας.
Βασική παράλειψη του σχεδίου νόμου είναι ότι εξαιρεί ορισμένες μορφές βίας (υπάγοντάς τις στην κείμενη νομοθεσία), με αποτέλεσμα να μην δίνεται η αρμόζουσα βαρύτητα σε όλες τις εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής βίας (λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική), η οποία για την ευρωπαϊκή νομοθεσία τιμωρείται ως βαρύτερο αδίκημα από τα συνήθη ποινικά.
Στόχος της νομοθεσίας θα πρέπει να είναι, πέραν του κολασμού των πράξεων βίας, και η πρόληψη, η αποκατάσταση των θυμάτων, η προστασία των μαρτύρων, η εξάλειψη οποιουδήποτε στερεοτύπου για τους ρόλους ανδρών και γυναικών σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης, και την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω ενημερωτικών εκστρατειών. Αυτό προϋποθέτει ένα πολυεπίπεδο σύστημα δομών, καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση όλων των δημοσίων λειτουργών που καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Καλό θα ήταν να προβλέπεται διευκόλυνση και επιτάχυνση δικαστικών διαδικασιών, δημιουργία ειδικώς καταρτισμένου σώματος δικαστών και σύσταση συντονιστικού φορέα για το σύνολο των δομών αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.
Όσον αφορά τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης, που εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό νομικό σύστημα, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ότι η εφαρμογή ποινικής διαμεσολάβησης προϋποθέτει ότι τα δύο μέρη έχουν την ίδια αυτονομία, την ίδια ελευθερία να εκφράσουν τη βούλησή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι γυναίκες συνήθως υποβάλλονται σε ένα σύστημα ελέγχου που μειώνει τη δυνατότητά τους να εκφραστούν ελεύθερα. Υπάρχουν καταλληλότερα μέτρα, τα οποία πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν την ποινική δίωξη.
Κατόπιν αυτών, η Διεθνής Αμνηστία καταλήγει σε σειρά 15 συστάσεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και ιδίως του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠανελλήνιος φωτογραφικός διαγωνισμός για την ελιά από το Δήμο Αμφισσας
Επόμενο άρθροΗΜΕΡΟλόγιο- καιρός, 22/2/2006