Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχιακό Συμβούλιο με θέμα και τη ΜΠΕ περιφερειακού του Κάστρου

Νομαρχιακό Συμβούλιο με θέμα και τη ΜΠΕ περιφερειακού του Κάστρου

15

 Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χίου την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου- ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου “ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ”, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2006. (Εισηγήτρια: κ. Δημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)
2. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του έργου “Κατασκευή προσωρινής οδού διέλευσης ανατολικά του Φρουρίου της Χίου“. (Εισηγητής: κ. Γ. Στεφανίδης, Προϊστ/νος Δ/νσης Επιχ. Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου)
3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Ν.Α. Χίου με έξι (6) άτομα για τη στελέχωση του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Λαθρομεταναστών Ν. Χίου. (Εισηγητής: κ. Δημ. Καλλίτσης, Προϊστ/νος Δ/νσης Δ.Υ.&Α.Δ. Ν.Α. Χίου)
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Ν.Α. Χίου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη υποστηρικτικών δραστηριοτήτων της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Νομού Χίου. (Εισηγητής: κ. Δημ. Καλλίτσης, Προϊστ/νος Δ/νσης Δ.Υ.&Α.Δ. Ν.Α. Χίου)
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Ν.Α. Χίου με τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Ν.Α. Χίου. (Εισηγητής: κ. Δημ. Καλλίτσης, Προϊστ/νος Δ/νσης Δ.Υ.&Α.Δ. Ν.Α. Χίου)
6. Χορήγηση άδειας άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: κ. Σ.Κακαρίνος, Προϊστ/νος Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Χίου)
7. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για την υλοποίηση του έργου: “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες”. (Εισηγητής: κ. Α.Μήλιας, Προϊστ/νος Δ/νσης Α.Π.Α.Ε. Ν.Α. Χίου)
8. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005 έργο με τίτλο “Πολιτιστικές Δράσεις”. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)
9. Πρόταση για τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Κάμπου Χίου. (Εισηγητής: κ. Ι. Γαϊσίδης, Επικεφαλής του Ν.Σ.ΧΙΟΣ “ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ”)
10. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2006 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου “Ο ΕΥΟΔΟΣ” (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΕΥΟΔΟΣ”)
11. Έγκριση Συνεδρίασης του Ν.Σ. στις 2 Μαρτίου 2006 στην αίθουσα του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου με θέμα την πορεία έργων που αναφέρονται στο υδρευτικό – αρδευτικό ζήτημα του Νομού μας.
12. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 50.000,00€ από τη Ν.Α. Χίου στο Ν.Π.Δ.Δ. “Ν.Α.Ο.Χ.”. (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)
13. Έγκριση συμμετοχής της Ν.Α Χίου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ITΒ” Βερολίνου.
14. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου καταγραφής επαρχιακού οδικού δικτύου. (Εισηγητής: κ. Π. Στεφάνου, Αντινομάρχης Χίου)
15. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπεραγοράς τροφίμων (SUPER MARKET) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε., στην περιοχή Ταμπάκικα Χίου.
16. Εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕΛΛΑΔΑ: Επιστράτευση και επεισόδια στο λιμάνι του Πειραιά
Επόμενο άρθρο“Καφέδες και τσιγάρα” από την Κινηματογραφική Λέσχη