Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο: ποιες παραμέτρους θέτει η υπηρεσία για τη...

Συνεδριάζει σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο: ποιες παραμέτρους θέτει η υπηρεσία για τη ΜΠΕ περιφερειακού δρόμου Κάστρου

7

 Συνεδριάζει σήμερα στις 8.00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Από τα πιο σημαντικά είναι η γνωμοδότηση που θα κληθεί να δώσει το σώμα επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή προσωρινής οδού διέλευσης ανατολικά του φρουρίου.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Γιώργου Στεφανίδη πρόκειται για ένα έργο όπου το τμήμα της οδού που γειτνιάζει με το τείχος του Κάστρου και έχει μέτωπό στη θάλασσα θα είναι περίπου 300 μέτρα.
Ο εισηγητής ως τελικό συμπέρασμα για το δρόμο, που θα κατασκευαστεί από άθραυστο αμμοχάλικο λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, προτείνει την έγκριση της μελέτης θέτοντας όμως 3 προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:
– Η μελέτη και ιδιαίτερα το τεχνικό μέρος που αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής, θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις οποίες έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση από την Ειδική υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ίδιου υπουργείου.
– Θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού και τέλος
– Η προμήθεια όλων των απαραίτητων για την κατασκευή του έργου υλικών θα γίνει με νόμιμες διαδικασίες.
Να σημειώσουμε ότι οι δύο πρώτοι παράμετροι έτσι και αλλιώς είναι ευθύνη των υπηρεσιών από τις οποίες ζητείται η γνωμοδότηση βάση νόμου από την ΕΥΠΕ.
Σε ότι αφορά την τρίτη παράμετρο αυτή έγκειται στην παρατήρηση σχετικά με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών κατασκευής του έργου.
Ο κ. Στεφανίδης στην εισήγησή του σημειώνει (πριν φθάσει στο συμπέρασμα) 4 παρατηρήσεις που αναμένεται να συζητηθούν ιδιαίτερα σχετικά:
– με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των κυματισμών,
– ότι δεν προβλέπεται να υπάρχει στηθαίο από την πλευρά της θάλασσας ή επαρκής φωτισμός,
– ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στη διασταύρωση με την οδό Καλουτά δεν αξιολογείται όπως και το
– ότι είναι ο πιο ορθός τρόπος κατασκευής.
“Ως γενική παρατήρηση, καταλήγει σε αυτή την παράγραφο ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Χίου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι… τα δημόσια έργα υποχρεούται να έχουν τις προβλεπόμενες από το νόμο τεχνικές προδιαγραφές”.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης να σημειώσουμε ότι θα συζητηθεί η πρόταση για τη σύσταση φορέα Διαχείρισης του Κάμπου που εισηγείται η αντιπολίτευση καθώς και η έγκριση για την (από κοινού με το Δήμο Χίου) συνεδρίαση στις 2 Μαρτίου στο ΟΜΗΡΕΙΟ με θέμα την πορεία των έργων που αναφέρονται στο υδρευτικό- αρδευτικό ζήτημα του νομού.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Ποδηλατείν” στον Κάμπο!
Επόμενο άρθροΕκλογοαπολογιστική συνέλευση Θρακομακεδόνων