Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Υψηλά αξιολογείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υψηλά αξιολογείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6

 


Μπορεί να μην αποδέχονται τα Πανεπιστήμια την αξιολόγηση από πλευράς Κυβέρνησης αλλά αυτή φαίνεται ότι είναι… καλοδεχούμενη όταν γίνεται από τρίτους φορείς και μάλιστα μας φέρνουν σε καλή θέση.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στην 28η συνεδρίασή της, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, ενημερώθηκε για την έκθεση αξιολόγησης του Πανεπιστημίου από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA).

Το Πρόγραμμα Ιδρυματικής Αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στα Πανεπιστήμια που επιθυμούν να εκτιμήσουν τις δυνάμεις και αδυναμίες τους με όρους στρατηγικής πολιτικής και διοίκησης ποιότητας. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1994 και μέσα στα ένδεκα χρόνια λειτουργίας του έχουν αξιολογηθεί περισσότερα από 120 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.


Η ομάδα αξιολόγησης που ορίστηκε από την EUA για την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελείτο από τους:


* Καθηγητής John Kelly, πρώην Αντιπρύτανης (Registrar), University College Dublin, Ιρλανδία – Πρόεδρος
* Καθηγητής Johann Gerlach, πρώην Πρύτανης (President), Free University of Berlin, Γερμανία
* Καθηγητής Bertrand Weil, πρώην Αντιπρύτανης (Vice-Rector), Universite Paris XII, Γαλλία
* David Crosier, EUA, Βέλγιο – Γραμματέας


Η Σύγκλητος συζήτησε αναλυτικά τα διάφορα σημεία της έκθεσης αξιολόγησης και αποφάσισε να την αποστείλει στο Υπ.Ε.Π.Θ. και να ενημερώσει την  κοινή γνώμη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, “Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μοναδικό Ίδρυμα, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη”, ενώ “η πρώτη ισχυρή εντύπωση που επιθυμεί να διατυπώσει η ομάδα αξιολόγησης είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δυναμικό και αποφασισμένο Πανεπιστήμιο“.


Η ομάδα επίσης δηλώνει “πολύ εντυπωσιασμένη από τα διδακτικά και τα ερευνητικά αποτελέσματα του ακαδημαϊκού προσωπικού, αν και είναι εμφανές ότι το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί”. Επιπλέον, “Είναι σαφές ότι το Πανεπιστήμιο έχει πετύχει πάρα πολλά και είναι σε θέση να κάνει ακόμη μεγαλύτερα άλματα σε ένα καινούριο μέλλον, με την προϋπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι του Πανεπιστημίου θα προσαρμοστούν στο μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Τρομακτική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και το Πανεπιστήμιο ασφαλώς έχει μερικά μεγάλα πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, η ποιότητα, αλλά όχι και η ποσότητα, των ανθρώπινων πόρων στο Πανεπιστήμιο είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα Πανεπιστήμιο που έχει καταφέρει να προσελκύσει καλής ποιότητας προσωπικό από την Ελλάδα αλλά και ένα σημαντικό αριθμό εξαιρετικών ακαδημαϊκών με διεθνή εμπειρία ζωής και εργασίας στο εξωτερικό. Το προσωπικό, επομένως, έχει μεγάλη ερευνητική εμπειρία”. 


Όσον αφορά στη διοίκηση, “Η πολυπλοκότητα της διοίκησης ενός Πανεπιστημίου που λειτουργεί σε πέντε νησιά δεν χρειάζεται να επισημανθεί και η ομάδα αξιολόγησης έφυγε με θαυμασμό για τον τρόπο με τον οποίο ο Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας μαζί με την ομάδα των Αντιπρυτάνεων και των Κοσμητόρων ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Η ηγεσία αυτού του Πανεπιστημίου απαιτεί σημαντικό όραμα, ενέργεια, ενθουσιασμό, καθώς και μεγάλες ικανότητες διοίκησης και διαπραγμάτευσης. Η εντύπωση της ομάδας είναι ότι το Πανεπιστήμιο έχει την ηγεσία που του χρειάζεται και που του αξίζει”.  


Για τη Βιβλιοθήκη, “Η διαχείριση της Βιβλιοθήκης, ιδίως της κεντρικής στη Μυτιλήνη είναι εξαιρετική” και “Τόσο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης όσο και τα επιβλέποντα μέλη της ακαδημαϊκής διοίκησης είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την πολιτική τους να παρέχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη στις τοπικές κοινωνίες”.


Για το διοικητικό προσωπικό, “Συνολικά η ποιότητα και η αφοσίωση του διοικητικού προσωπικού είναι αξιοσημείωτη και η συνεχιζόμενη επιθυμία τους να διατηρήσουν την πορεία προς τα εμπρός του Πανεπιστημίου με κοινό στόχο θα είναι ζωτική για τις επερχόμενες προκλήσεις”.


Για τους φοιτητές, “Αν και υπήρξε ένα τμήμα του φοιτητικού πληθυσμού που, για πολιτικούς λόγους, δεν θέλησε να συζητήσει μαζί μας καθόλου, ωστόσο αυτοί που συναντήσαμε συγκροτούν μια εικόνα ενθουσιωδών, αποφασισμένων και θετικά διακείμενων φοιτητών”.


Για τις μεταπτυχιακές σπουδές, “Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών φαίνονται πολύ ελκυστικά σε φοιτητές με υψηλά κίνητρα”.


Για την έρευνα, “Η έρευνα είναι ασφαλώς ένα από τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου”.


Και συνολικά, “Επιπλέον, υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση κοινών αξιών και μια πολύ υγιής και θετική ατμόσφαιρα που τρέφει εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ προσωπικού, φοιτητών και κοινωνικών εταίρων. Με μια λέξη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα Ίδρυμα που κάνει περήφανο το προσωπικό και τους φοιτητές του και που προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη”.


Η έκθεση κλείνει με επτά συστάσεις, ως εξής:


1. Να συνεχιστεί η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας που έχει ήδη δρομολογηθεί.
2. Να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
3. Να ακούγεται περισσότερο η φωνή των φοιτητών σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.
4. Να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.
5. Να αναπτυχθεί μια καθαρή ερευνητική στρατηγική.
6. Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Πανεπιστήμιο αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστή.
7. Η τελευταία σύσταση δεν γίνεται προς το Πανεπιστήμιο, αλλά προς την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους του Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η ομάδα έμεινε με εξαιρετικές εντυπώσεις από την άριστη δουλειά που γίνεται στο πανεπιστήμιο Πράγματι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό έργο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, και αξίζει να συνεχιστεί η υποστήριξη και ενθάρρυνσή του. Η ομάδα είναι πεπεισμένη ότι, αν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δοθεί πραγματική λειτουργική αυτονομία, θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα και με λογοδοσία προς την κυβέρνηση και τους πολίτες και θα είναι καλύτερα εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες εκπαιδευτικές προκλήσεις.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕκτός Πρωτοκόλλου επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στα Ψαρά
Επόμενο άρθροΑποκριές στα Ψαρά