Αρχική Νέα Τοπικά Δημοπρατήσεις έργων και δράσεων του ΠΕΠ 2000 – 2006

Δημοπρατήσεις έργων και δράσεων του ΠΕΠ 2000 – 2006

10

 Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, προεγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις των ακολούθων έργων και δράσεων του ΠΕΠ 2000 – 2006:


* “Δράσεις ευαισθητοποίησης δημοσιότητας” του έργου με τίτλο “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την εύρεση  Διεξόδων Απασχόλησης ή Αυτοαπασχόλησης”, προϋπολογισμού  40.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι το Επιμελητήριο Χίου.


* “Δράσεις Συμβουλευτικής“του έργου με τίτλο “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την εύρεση των Διεξόδων Απασχόλησης ή Αυτοαπασχόλησης”, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι το Επιμελητήριο Χίου.


* “Κατάρτιση εργαζομένων” με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μύρινας Λήμνου, προϋπολογισμού 84.485 ευρώ.


* “Κατάρτιση εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων” με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βαθέος Σάμου, προϋπολογισμού 115.588 ευρώ.


* “Κατάρτιση εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων”, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρλοβασίων Σάμου, προϋπολογισμού 87.884 ευρώ.


* ” Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στο μέτρο 1.4″, προϋπολογισμού 4.962.307 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.


* ” Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στο μέτρο 3.6″, προϋπολογισμού 2.315.352 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο“Φουρτούνα”με τα φάρμακα στον ΟΝ
Επόμενο άρθροΑπόκριες με ποδηλατάδα!