Αρχική Νέα Οικονομία Προκήρυξη Περιφέρειας “Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.)”

Προκήρυξη Περιφέρειας “Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.)”

22

 Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, Σέργιος Τσίφτης, εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό των έργων “Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ. Ε. Κ.)” των μέτρων 1.4 και 3.6 αντίστοιχα, του Π. Ε. Π.  Β΄ Αιγαίου 2000 – 2006.
Περιληπτικά οι  προκηρύξεις περιέχουν τα παρακάτω:


ΜΕΤΡΟ 1.4


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
Νομός Λέσβου 3 προγράμματα “Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος” (για ανέργους), 1 πρόγραμμα “Σχεδίαση εξωτερικών χώρων”, (για ανέργους) και 1 πρόγραμμα “Συστήματα βιολογικού καθαρισμού” (για ανέργους).
Νομός Χίου 1 πρόγραμμα “Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος” (για ανέργους), 1 πρόγραμμα “Συστήματα βιολογικού καθαρισμού” (για ανέργους) και 1 πρόγραμμα “Σχεδίαση εξωτερικών χώρων”, (για ανέργους).
Νομός Σάμου 3 προγράμματα “Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος” (2 για ανέργους και 1 ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους) και 1 πρόγραμμα “Συστήματα βιολογικού καθαρισμού” (για ανέργους).

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
Νομός Λέσβου: 2 προγράμματα “Επαγγέλματα Υγείας” (για ανέργους).
Νομός Χίου: 2 προγράμματα “Επαγγέλματα Υγείας” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους)
Νομός Σάμου 1 πρόγραμμα “Επαγγέλματα Υγείας” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους)


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 Νομός Λέσβου: 1 πρόγραμμα “Ανάδειξη  της Τέχνης & του Πολιτισμού” (για ανέργους) και 1 πρόγραμμα “Ανάδειξη του Αθλητισμού”, (για ανέργους).
Νομός Χίου: 1 πρόγραμμα “Ανάδειξη  της Τέχνης & του Πολιτισμού” (για ανέργους)
Νομός Σάμου: 1 πρόγραμμα “Ανάδειξη  της Τέχνης & του Πολιτισμού” (για ανέργους)


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

 Νομός Λέσβου: 2 προγράμματα “Παιδαγωγικά Επαγγέλματα” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους).
Νομός Χίου: 1 πρόγραμμα “Παιδαγωγικά Επαγγέλματα” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους).
Νομός Σάμου: 1 πρόγραμμα “Παιδαγωγικά Επαγγέλματα” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους)

ΤΕΧΝΙΚΑ
 Νομός Λέσβου: 1 πρόγραμμα “Επεξεργασία υλικών” (για ανέργους).
Νομός Χίου: 1 πρόγραμμα “Κατασκευές – Επισκευές – Συντήρηση εξοπλισμού” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους).
Νομός Σάμου: 1 πρόγραμμα “Επεξεργασία υλικών” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους).

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 Νομός Λέσβου: 4 προγράμματα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής” (για ανέργους), 1 πρόγραμμα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων κτηνοτροφίας” (για ανέργους) και 1 πρόγραμμα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής” (για ανέργους).
Νομός Χίου: 2 προγράμματα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής” (για ανέργους), 1 πρόγραμμα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων κτηνοτροφίας” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους) και 1 πρόγραμμα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους)
Νομός Σάμου: 3 προγράμματα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής” (για ανέργους), και 1 πρόγραμμα “Οργάνωση – παραγωγή – επεξεργασία -διακίνηση – τυποποίηση και εν γένει προώθηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής” (για ανέργους και εργαζομένους – αυτοαπασχολούμενους).


ΜΕΤΡΟ 3.6


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νομός Λέσβου 2 προγράμματα Management (1 για ανέργους και 1 για εργαζόμενους)
Νομός Χίου 1 πρόγραμμα Management (για ανέργους & εργαζόμενους)
Νομός Σάμου 1 πρόγραμμα Marketing Δημόσιες Σχέσεις – Πωλήσεις (για ανέργους).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Νομός Λέσβου: 4 προγράμματα “Χρήσης Πακέτων Πληροφορικής” (2 για ανέργους, 1 για ανέργους, εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους και 1 για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
Νομός Χίου: 3 προγράμματα “Χρήσης Πακέτων Πληροφορικής” (1 για ανέργους και 2 για ανέργους και εργαζομένους)
Νομός Σάμου 3 προγράμματα “Χρήσης Πακέτων Πληροφορικής” (1 για ανέργους, 1 για ανέργους και εργαζομένους και 1 για εργαζόμενους)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Νομός Λέσβου: 3 προγράμματα “Τουριστικά Επαγγέλματα” (1 για ανέργους και 2 για ανέργους, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους).
Νομός Χίου: 2 προγράμματα “Τουριστικά Επαγγέλματα” (1 για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους και 1 για ανέργους και εργαζομένους)
Νομός Σάμου: 2 προγράμματα “Τουριστικά Επαγγέλματα” (για ανέργους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ξενοδοχειακής Διοίκησης
Επόμενο άρθρο“Αγάς” την Καθαρή Δευτέρα στα Μαστιχοχώρια