Αρχική Νέα Τοπικά Νέα Λιμενική Επιτροπή:Ανοικτή η μια θέση για την ΤΕΔΚ

Νέα Λιμενική Επιτροπή:Ανοικτή η μια θέση για την ΤΕΔΚ

17

 
   Μια κενή θέση στη νέα Λιμενική Επιτροπή άφησε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ζητώντας από την ΤΕΔΚ να ξανασκεφθεί το θέμα της μη συμμετοχής της σ’ αυτήν με το αιτιολογικό ότι διεκδικεί τα Λιμενικά Ταμεία να περάσουν στους Δήμους.
   “Υπέγραψα την απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Χίου λόγω λήξης της θητείας. Ως γνωστόν από τα εννέα μέλη που ορίζονται  το ένα προτείνεται από την Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων του Νομού Χίου”, τόνισε σε δήλώσή του μετά τον ορισμό των νέων μελών ο Σέργιος Τσίφτης και συνεχίζει:
   «ΤΕΔΚ έχει τη θέση ότι θα πρέπει το Λιμενικό Ταμείο να περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το λόγο αυτό διαμαρτυρόμενη δεν υπέδειξε εκπρόσωπό της για τη Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου. Θέλω να τονίσω ότι η θέση αυτή είναι απόλυτα σεβαστή. Πιστεύω όμως  ότι μέχρις ότου γίνει αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να εκπροσωπείται στο Λιμενικό Ταμείο. Γι αυτό το λόγο, παρόλο που είχα δικαίωμα, σύμφωνα με τα ισχύουσες διατάξεις, να ορίσω κατά την κρίση μου ένα μέλος, λόγω  άρνησης της ΤΕΔΚ να υποδείξει, δεν προχώρησα σε τέτοιον ορισμό κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου 2690/99 που επιτρέπει τη λειτουργία των οργάνων με ελλιπή σύνθεση. Και τούτο διότι πιστεύω ότι η θέση ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και εάν και εφόσον η ΤΕΔΚ Χίου θελήσει να έχει λόγο και άποψη στα συμβαίνοντα στο Λιμενικό Ταμείο και θελήσει να εκπροσωπηθεί σε αυτό, η κενή θέση θα πληρωθεί αμέσως σύμφωνα με τις υποδείξεις της”.
   Η νέα επιτροπή απαρτίζεται από τους:
   1. Κεντρικό Λιμενάρχη Χίου, ως Αντιπρόεδρο Επιτροπής, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.
   2. Διευθυντή Τελωνείου Χίου, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.
   3. Τασσόπουλο Παναγιώτη εκπρόσωπο Επιμελητηρίου Χίου, αναπληρούμενο από τον Τσαγρή Στυλιανό.
   4 Τον Παπαντωνάκη Αντώνιο, εκπρόσωπο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, αναπληρούμενο από το Θεοδοσόπουλο Ηλία.
   5. Μιχαλάκη Θεόδωρο, εκπρόσωπο Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Χίου, αναπληρούμενο από τον Ψυχιά Ιωάννη.
   6. Στέλιο Φράγκο, Πολιτικό Μηχανικό αναπληρούμενο, από τον Αριστοτέλη Σταυμούλα Πολιτικό Μηχανικό
   7. Αιμιλία Τσακίρη, Δικηγόρο, αναπληρούμενη από τη Μελέκου Αφροδίτη Επιχειρηματία.
   8. Σταμάτη Κάρμαντζη Δικαστικό Επιμελητή, αναπληρούμενο  από το Γεώργιο Κούνουπα, Πλοίαρχο Ε.Ν..

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ξενοδοχειακής Διοίκησης
Επόμενο άρθρο“Αγάς” την Καθαρή Δευτέρα στα Μαστιχοχώρια