Αρχική Νέα Τοπικά Ψήφισμα παράρτημα ΤΕΕ Β. Αιγαίου για την ποιότητα τω έργων

Ψήφισμα παράρτημα ΤΕΕ Β. Αιγαίου για την ποιότητα τω έργων

6

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ.


Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ, με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με την παραγωγή και την ποιότητα των Δημοσίων Έργων στο Β. Αιγαίο:
      α) Διαπιστώνει ότι κατά το πλείστον, άτομα που δεν έχουν γνώση της νομοθεσίας, ούτε καμία θεσμική, ή άλλη υπεύθυνη θέση με τη διαδικασία παραγωγής των έργων, καταφεύγουν σε κρίσεις και διατυπώνουν απόψεις που διαστρεβλώνουν τη διαδικασία καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μία στρεβλή πολλές φορές πραγματικότητα για τα δημόσια έργα στο τόπο μας.
      β) Διαπιστώνει ότι συστηματικά σπιλώνονται άτομα Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί χωρίς σε βάρος τους στοιχεία και μόνο με υποθέσεις αστυνομικού τύπου, που οδηγούν στη δημιουργία συνθηκών απαξίωσης, εσωστρέφειας και αδρανοποίησης των κατά Νόμο εμπλεκομένων. Η προσπάθεια απόδοσης κατηγοριών, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, εναντίον ατόμων που όμως δεν κατονομάζονται συμπαρασύρει και σπιλώνει το σύνολο των ασχολουμένων με τον τομέα των Δημοσίων έργων, από τηλεοπτικούς κατήγορους.
      γ) Δηλώνει ότι αντιτίθεται στις εν λόγω ενέργειες που αποσκοπούν στη διαμόρφωση κλίματος και συνθηκών παρέμβασης μη εκ του Νόμου θεσμοθετημένων παραγόντων στη διαδικασία ανάθεσης των έργων και θα κινηθεί με κάθε νόμιμο τρόπο για την προστασία του κύρους των μελών του, των Θεσμοθετημένων οργάνων και των διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων έργων.
       


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ


  ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ