Αρχική Νέα Οικονομία Πήρε παράταση το “Πιστοποιηθείτε”

Πήρε παράταση το “Πιστοποιηθείτε”

12

Το ΚΕΤΑ Β. Αιγαίου σας ενημερώνει ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων   για το πρόγραμμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» που αφορά ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων   για  την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ   ISO 9001/2000  ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000 ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και   Ασφάλεια) έως 5 Μαΐου 2006.


Αποδέκτες:
Μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι μεταποιητικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών ή τουριστικές.
  
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
   
Τι χρηματοδοτείται:
Η ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000  ή/και το ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000  ή/και το ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια).
Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση των έργων που θα ενταχθούν σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
· Αμοιβές Συμβούλων (Αμοιβή κατάλληλου Συμβούλου Πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης)
· Δαπάνη πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
· Δαπάνη Αγοράς Προτύπου για το οποίο ζητείται Πιστοποίηση
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:
· Για την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 25.000  €.
· Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (HACCP)/ ISO 22000  ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 18.000 €.
· Για την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ενισχύονται έργα προϋπολογισμού έως 24.000 €.
· Σε περίπτωση που προβλέπεται η υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης κατά τα δύο πρότυπα, ήτοι ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000 ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 30.000 €.