Αρχική Νέα Οικονομία Επτά επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04

Επτά επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04

10

Επτά επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους 6.255.700 ευρώ, τα οποία θα λάβουν δωρεάν επιχορήγηση 3.345.870 ευρώ και θα δημιουργήσουν με την υλοποίησή τους, δεκατρείς νέες θέσεις εργασίας εντάχθηκαν στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη. Οι πέντε επενδύσεις θα γίνουν στη Λέσβο και οι δυο στη Χίο. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 30 επενδυτικά σχέδια με συνολικό εγκριθέν κόστος 30.297.422 ευρώ, τα οποία θα λάβουν δωρεάν επιχορήγηση συνολικά 16.708.444 ευρώ. Με την υλοποίηση τους δημιουργούνται 116 θέσεις εργασίας.

 

Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου