Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: ενίσχυση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ζητά ο Μ. Μαυρομμάτης

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: ενίσχυση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ζητά ο Μ. Μαυρομμάτης

12

Ενισχυμένη Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των καλλιτεχνών ζητά ο ευρωβουλευτής Μανώλης Μαυρομμάτης
Σύμφωνα με την οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20/10/1993, καθώς και την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22/05/2001, η προβλεπόμενη διάρκεια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των πνευματικών και καλλιτεχνικών έργων ενός δημιουργού ορίζεται στη διάρκεια ζωής του δημιουργού συν 70 χρόνια μετά τον θάνατό του. Από τη στιγμή όμως που το έργο του δημιουργού θα έχει διαχρονική αξία και συμβολή, είναι ανεπαρκής και άνιση η προβλεπόμενη διάρκεια προστασίας του.


Με αφορμή την επικρατούσα κατάσταση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μανώλης Μαυρομμάτης, κατέθεσε σχετική προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά να πληροφορηθεί: “πώς προτίθεται να βελτιώσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των δημιουργών με αποτελεσματικότερο τρόπο. Επίσης, εάν μελετά η Επιτροπή τη δυνατότητα σε ένα προσεχές μέλλον, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, ειδικότερα των καλλιτεχνών, των συγγραφέων, των συνθετών και των ποιητών, να μεταβιβάζονται δια βίου σε συγγενικά τους πρόσωπα”. 


“Από τη στιγμή που δεν κατοχυρώνονται εσαεί τα πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα, ο δημιουργός ενός ανάλογου έργου και οι επενδυτές που τον υποστηρίζουν προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του, αποθαρρύνονται να επενδύσουν σε αυτό. Τα συγκεκριμένα δικαιώματα αποτελούν τη βάση της πνευματικής δημιουργίας, ενώ η προστασία τους εξασφαλίζει τη διατήρηση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας προς το συμφέρον των δημιουργών, της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, των καταναλωτών και ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου”.


Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: “Ο σεβασμός οφείλεται στα κεκτημένα δικαιώματα και αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη. Η εναρμόνιση του πλαισίου περί δικαιώματος του δημιουργού, αυξάνοντας την ασφάλεια του δικαίου και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, θα ενθαρρύνει τη διενέργεια σημαντικών επενδύσεων στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής των δικτύων. Επίσης, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ-77, παράγραφος 2, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, η πνευματική ιδιοκτησία ταυτίζεται προς κάθε άλλη ιδιοκτησία και άρα με τον ίδιο απόλυτο τρόπο πρέπει να προστατεύεται”.