Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία...

«Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΝΑ Χίου

13

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρουσίασε τα συμπεράσματα της  ερευνητικής εργασίας πεδίου που διεξάγεται στη Χίο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νησιωτικού Χώρου: Σενάρια για Βιώσιμη ανάπτυξη» κατά το διάστημα 14-20 Μαΐου 2006.
Με την ολοκλήρωση της εργασίας, που διεξείχθη με την συνεργασία της Ε.Ν.Α.Χίου, οι φοιτητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας την Παρασκευή 19 Μαΐου στις 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Γ.Καλουτάς», ενώ η τελική έκθεση θα σταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς και θα είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο τέλος Ιουνίου (http://www.aegean.gr/environment-postgraduate).


Πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία αιχμής, όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος με την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος ασκούνται στη καταγραφή και στην ανάλυση της κατάστασης της περιοχής μελέτης σε βασικά θέματα που όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το νερό και οι χρήσεις γης με στόχο την επεξεργασία εναλλακτικών πολιτικών και την εκτίμηση των επιπτώσεων τους στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής. H διαδικασία στοχεύει, εκτός από την άσκηση των φοιτητών, στην επεξεργασία σκέψεων – προσεγγίσεων και προτάσεων που μπορούν να υποβοηθήσουν το σχεδιασμό στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης της Χίου.