Αρχική Νέα Τοπικά Νέα πρόσκληση Νομαρχιακού Συμβουλίου για σήμερα Τρίτη

Νέα πρόσκληση Νομαρχιακού Συμβουλίου για σήμερα Τρίτη

12

 Τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα εξετάσουν οι νομαρχιακοί σύμβουλοι στη σημερινή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 μ.μ..
   Το σώμα θα κληθεί να αποφασίσει μεταξύ άλλων για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στην περιοχή της Φάρκαινας, ιδιοκτησίας νομαρχιακού νοσοκομείου, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση κτηρίου για το ΤΕΕ (έργο που προτάθηκε στην Δ’ Προγραμματική περίοδο με προϋπολογισμό 4.000 ΕΥΡΩ).
   Επίσης θα συζητηθεί και η πρόταση που καταθέτει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιάννης Γαϊσίδης για την αγορά οικοπέδου από τη Νομαρχία έτσι ώστε να προχωρήσει η ανέγερση νέων λαϊκών κατοικιών ώστε να μεταφερθούν εκεί οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων του επικίνδυνου συγκροτήματος Χριστού Βαρβασίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Διαχείρισης της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2005. (Εισηγήτρια: κ. Δ ημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)

2. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2006. (Εισηγήτρια: κ. Δημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)


3. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ από τη Ν.Α.Χίου. (Εισηγητής: κ. Ν. Μαναγούδης, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Ν.Α.Χίου)


4. Βεβαίωση για την κάλυψη των δαπανών απαλλοτρίωσης οικοπέδου στην περιοχή Φάρκαινα για την ανέγερση σχολείου (ΤΕΕ). (Εισηγήτρια: κ. Ε. Τόπακα, Προϊστ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Χίου)


5. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στην περιοχή Φάρκαινα για την ανέγερση σχολείου (ΤΕΕ). (Εισηγήτρια: κ. Ε. Τόπακα, Προϊστ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Χίου)


6. Άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην υπ’αριθμ. 141 ιδιοκτησία του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος της παράκαμψης του Πυργίου. (Εισηγήτρια: κ. Ε. Τόπακα, Προϊστ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Χίου)


7. Αλλαγές οικονομικών στοιχείων και ένταξη έργων στο ΠΔΕ ΚΑΠ και Συνεισφορές 2006. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


8. Αλλαγή οικονομικών στοιχείων έργου ενταγμένου στο ΠΔΕ ΣΑΝΑ 050/3. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


9. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Χίου και Δήμου Ομηρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών Λαογραφικού Μουσείου Βροντάδου (ΠΕΚΕΒ)». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


10. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006 έργο με τίτλο «Πολιτιστικές Δράσεις». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


11. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2005 έργο με τίτλο «Συνέδρια – Εκδόσεις – Τουριστική Προβολή της Χίου». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)


12. Πρόταση για την αγορά οικοπέδου από τη Ν.Α. Χίου για την ανέγερση νέων Λαϊκών Κατοικιών. (Εισηγητής: κ.Ι. Γαΐσίδης, επικεφαλής του Ν.Σ. «ΧΙΟΣ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»


13. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με το θέμα των Συμβασιούχων Δασοπυροσβεστών. (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)


14. Ανανέωση θητείας εκπροσώπων της Ν.Α. Χίου στο Δ.Σ. του «Κέντρου Πρόληψης Χίου». (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)


15. Έγκριση συμμετοχής της Ν.Α. Χίου στην Έκθεση Τουρισμού «Τουριστικό Πανόραμα 2006» (Εισηγήτρια: κ. Α. Λύκου, Νομ. Σύμβουλος)


16. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2006 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου «Ο ΕΥΟΔΟΣ» (Εισηγητής: κ. Π. Φλάμος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΥΟΔΟΣ»)


17. Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2006 του Ν.Π.Δ.Δ. της Ν.Α. Χίου «Ν.Α.Ο.Χ.».(Εισηγητής: κ. Α. Ποδιάς, Νομ. Σύμβουλος)


18. Ανανέωση μίσθωσης Γραφείων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. (Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄)


19. Ανανέωση μίσθωσης Αρχείου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. (Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄)


20. Εκτός έδρας μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.


21. Εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας.


Ο φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκεται στο Γραφείο Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. (Πολυτεχνείου 1, Χίος – τηλ. 2271 0 44847).