Αρχική Νέα Τοπικά Παρουσίαση πρότασης για Δ’ Π.Π.: Προτάσεις για Κάμπο, Κάστρο, νέο Λιμάνι και...

Παρουσίαση πρότασης για Δ’ Π.Π.: Προτάσεις για Κάμπο, Κάστρο, νέο Λιμάνι και Πανεπιστημιούπολη

10

 Ολοκληρωμένο σχέδιο για τα προτεινόμενα έργα κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, κατέθεσε η Νομαρχιακή Αρχή Χίου. Χθες βράδυ στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου έγινε η παρουσίαση των προτάσεων, τις οποίες και εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & προγραμματισμού της ΝΑ, Δημοσθένης Βούκουνας.
   Χωρισμένο σε 6 άξονες προτεραιότητας η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 437.370 ΕΥΡΩ, ξεχωρίζει για το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης σχετικά με την ανάπτυξη των περιοχών του Κάμπου και του Φρουρίου της πόλης Χίου (2ος Άξονας Προτεραιότητας).
   Παράλληλα τίθεται το θέμα του νέου λιμανιού, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αλλά και η αξιοποίηση- προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς όπως και η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας.
   Συγκεκριμένα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την περιοχή του Κάμπου προτείνει σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Κάμπου, το Φιλοπρόοδο Όμιλο Κάμπου και τη ΔΕΥΑΧ έργα που αφορούν την πολεοδομική οργάνωση και την ίδρυση- άρδευση και το φυσικό περιβάλλον.
   Για την περιοχή του Φρουρίου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τον πολεοδομικό ιστό, οι αναπλάσεις και οι δράσεις ανάδειξης & προβολής, αλλά και δράσεις που έχουν ως στόχο τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.
   Αναλυτικά στον 1ο Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) εντάσσονται δράσεις για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (προτεινόμενος προϋπολογισμός 246.570 ΕΥΡΩ). Στον τομέα των Λιμενικών έργων εντάσσεται βέβαια το Νέο κεντρικό Λιμάνι Χίου, αλλά και η αποκατάσταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στα Ψαρά εφόσον όπως αναφέρεται αυτό δεν γίνει πριν την έναρξη της Δ’ Π.Π.. στα οδικά έργα ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου της πόλης Χίου, ενώ πρώτο έργο στο τομέα των φραγμάτων είναι ο υδατοταμιευτήρας Κοντού στο Πυργί και η κατασκευή δικτύων ύδρευσης- άρδευσης στα φράγματα Κατράρη και Κόρης Γεφύρι. Στην εκπαίδευση η Πανεπιστημιούπολη είναι το πρώτο μέλημα του προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ σημαντικό κονδύλι (5.000 ΕΥΡΩ) προορίζεται για το μηχανολογικό και ιατρικό εξοπλισμό του νοσοκομείου.
   Στον 2ο Α.Π. είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (πρ. 103.700 ΕΥΡΩ).
   Στον 3ο Α.Π. συμπεριλαμβάνεται η αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου του Δήμου Ιωνίας όπως και η εγκατάσταση μικρών βιολογικών καθαρισμών στους οικισμούς, θεωρείται ότι θα προσφέρουν πολλά στους περιφερειακούς δήμους. Στον ίδιο άξονα λαμβάνεται μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης προστατευομένων περιοχών και περιοχών NATURA.
   Στον 4ο Α.Π. είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και προώθηση της απασχόλησης, με ειδική αναφορά στα άτομα με αναπηρίες αλλά και στην ίδρυση Κέντρου Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Ναυτικών (ΚΕΣΕΝ).
   Στον 5ο Α.Π. αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, με ιδιαίτερες δράσεις, με ένταξη του έργου ανέγερσης νέου κτηρίου στο Κολέγιο.
   Στον 6ο Α.Π. είναι η Διακρατική/ Διασυνοριακή συνεργασία, με πρόταση μεταξύ άλλων για τη δημιουργία δίγλωσσου κολλεγίου (ελληνικά- τουρκικά) για μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και ακτοπλοϊκή σύνδεση Ηπειρωτικής Ελλάδας- Σμύρνης μέσω Λιμένα Μεστών.