Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πρώτο Περιφερειακό Συνέδριο Εθνικού Κληροδοτήματος Β. Αιγαίου

Πρώτο Περιφερειακό Συνέδριο Εθνικού Κληροδοτήματος Β. Αιγαίου

93


 
Με το συμπέρασμα ότι η αποκέντρωση της εποπτείας των κληροδοτημάτων στην Περιφέρεια καθώς και οι νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται, θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία τους και στην προσπάθεια αξιοποίησης των περιουσιών τους, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο το μεσημέρι οι εργασίες του 1ου Περιφερειακού Συνεδρίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Μαρία Σκέμπερη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι “το συνέδριο αποσκοπεί στο να προσεγγίσει αφενός τα θεσμικά θέματα που αφορούν στα Κληροδοτήματα σε συνάρτηση με την εποπτεία τους απ’ την Περιφέρεια, και αφετέρου στα ειδικότερα ζητήματα που τα απασχολούν.
Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης μεταβιβάστηκαν στην Περιφέρεια συγκεκριμένες αρμοδιότητες, μέσω των οποίων μας παρέχεται η δυνατότητα, με τον κατάλληλο συντονισμό και παρακολούθηση, ακόμη και Κληροδοτήματα τα οποία υπολειτουργούσαν, να λειτουργήσουν τώρα αποτελεσματικότερα. Η άσκηση της εποπτείας από έναν φορέα σε επίπεδο περιφέρειας και μάλιστα στην κατεύθυνση της βελτίωσης του εποπτικού και ελεγκτικού έργου, με τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας και τη συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι προφανές ότι διευκολύνει τη συνεργασία των Κληροδοτημάτων με τις κρατικές υπηρεσίες. Λύνει ζητήματα, τα οποία ήταν δύσκολο μέχρι σήμερα να αντιμετωπιστούν. Η αμεσότητα στη σχέση Περιφέρειας – Κληροδοτημάτων θεωρώ ότι εκ προοιμίου παρέχει τα εχέγγυα καλής συνεργασίας και κατ’ επέκταση, δημιουργεί το έρεισμα για ουσιαστικότερη παρέμβαση των Κληροδοτημάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Ήδη στο μικρό σχετικά διάστημα που έχει μεσολαβήσει απ’ τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια, έχει προχωρήσει η υπηρεσία μας στη συγκέντρωση και καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στα Κληροδοτήματα, έχει επιδιώξει τακτική επαφή με τις Διοικήσεις τους και είναι πρόθυμη να παρέχει κάθε πληροφόρηση και δυνατή βοήθεια”.
Το μεγαλύτερο μέρος του Συνεδρίου αφιερώθηκε στις παρουσιάσεις Κληροδοτημάτων από τη Λέσβο και τη Χίο, αλλά και στη συζήτηση για επιμέρους θέματα τα οποία απασχολούν τις διοικήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των Κληροδοτημάτων με την ευκαιρία της συμμετοχής των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών υπέβαλαν πλήθος ερωτημάτων για διαχειριστικά ζητήματα και ζήτησαν ενημέρωση για συγκεκριμένες διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου. Όλοι δε στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια, αλλά και για το νέο νόμο που κατατίθεται άμεσα.


H Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι τα Κληροδοτήματα αποτελούν μία εν δυνάμει πηγή προσφοράς για τα νησιά μας, αφού διαχειρίζονται τεράστιες περιουσίες, οι οποίες σύμφωνα με τη βούληση των διαθετών τους, προορίζονται για συγκεκριμένους κοινωφελείς σκοπούς.
“Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη – είπε χαρακτηριστικά η κ. Σκέμπερη – ότι σε μια νησιωτική Περιφέρεια όπως του Βορείου Αιγαίου, με πληθυσμό 200.000 κατοίκων, δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός Κληροδοτημάτων, 446 συνολικά, κατανοεί κανείς εύκολα το μέγεθος της συμβολής τους στα τοπικά δρώμενα. Η Περιφέρεια μέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται απ’ το υφιστάμενο καθεστώς ή αυτές που αναμένεται να διαμορφωθούν με τον καινούργιο νόμο που βρίσκεται υπό ψήφιση, προτίθεται να εξαντλήσει κάθε περιθώριο αρωγής στο έργο των Διοικητικών Συμβουλίων.
Πρόθεσή μας είναι να σταθούμε θετικοί σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε πρωτοβουλία για αξιοποίηση των κληροδοτημάτων, αξιοποίηση που θεωρώ θα μεγιστοποιήσει την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο”.


Στη συνέχεια η κ. Μαρίνα Φαινέκου Σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών μετέφερε στους παριστάμενους το χαιρετισμό του κ. Απόστολου Φωτιάδη και του Διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού για θέματα Ποιότητας Ζωής κ. Αντώνη Αγγελίδη, τονίζοντας ότι τα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα βοηθήσουν σημαντικά στην εφαρμογή της αποκέντρωσης των Κληροδοτημάτων.


Όπως επισήμανε η κ. Φαινέκου “μέχρι το τέλος του 2002 μεταβιβάστηκαν στις Περιφέρειες όλης της χώρας περί τα 10.000 Κληροδοτήματα. Από τον Δεκέμβριο του 2000 ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φωτιάδης συνέστησε Επιτροπή από έγκριτους νομικούς, οι οποίοι είχαν σαν έργο τη σύνταξη ενός νέου σύγχρονου Κώδικα για τα Εθνικά μας Κληροδοτήματα. Σημειώνεται ότι ο Κώδικας Εθνικών Κληροδοτημάτων που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα χρονολογείται από το 1939. Πολλές από τις διατάξεις του ήταν πλέον παρωχημένες ή ανενεργές. Άλλες πάλι επικρίθηκαν σαν δεσμευτικές και τυπολατρικές. Τέλος, παρουσιάστηκαν, σε όλα αυτά τα χρόνια νέα ζητήματα που απαιτούσαν λύση”.


Οι εργασίες της Επιτροπής όπως εν συνεχεία ανέφερε η κ. Φαινέκου, αλλά και η κ. Ασπρογέρακα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συμμετείχε στην Επιτροπή, ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2002 και ο νέος Κώδικας θα κατατεθεί σύντομα για ψήφιση στη Βουλή.


Στο νέο αυτό Κώδικα προβλέπεται για πρώτη φορά πλήρες σύστημα καταγραφής όλων των κοινωφελών περιουσιών και των κυριότερων στοιχείων τους, με τη σύνταξη Εθνικού και Περιφερειακών Μητρώων Κληροδοτημάτων που μπορεί να τηρούνται ηλεκτρονικά, για να έχει σ’ αυτά εύκολη πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Έτσι θα μπορεί ο καθένας να μαθαίνει τις κοινωφελείς περιουσίες που υπάρχουν σ’ όλη την Ελλάδα και σήμερα οι περισσότερες είναι άγνωστες στον πολύ κόσμο και ιδίως στους νέους που ωφελούνται άμεσα από τις υποτροφίες που αυτές χορηγούν.


Ακολούθως ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων Βορείου Αιγαίου, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ευριπίδης Τσιτσέλης αναφέρθηκε εκτενώς στο καθεστώς που διέπει την εποπτεία των Κληροδοτημάτων, καταθέτοντας τις παρατηρήσεις τους για θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ενώ η υπεύθυνη υπάλληλος του Γραφείου Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας κ. Καλλιόπη Καραστέργιου αποτύπωσε την κατάσταση που επικρατεί στο Βόρειο Αιγαίο, όσον αφορά τα Κληροδοτήματα.


ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαταγγελία ΕΣΑΚ-ΔΕΕ για τον τρόπο ενημέρωσης των επιτηρητών
Επόμενο άρθροΑρχή Πανελλαδικών Εξετάσεων