Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ανακοίνωση ΝΕΛΕ Χίου σχετικά με προγράμματα εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες – Πληροφορική

Ανακοίνωση ΝΕΛΕ Χίου σχετικά με προγράμματα εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες – Πληροφορική

33

Η Ν.Ε.Λ.Ε. ΧΙΟΥ ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, στη διαβίου μάθηση, πρόκειται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο προγράμματα εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες – Πληροφορική .


Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικους πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο να αποκτήσουν βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου από Εθνικούς Πόρους.


Για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευομένων, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Ριζαρίου & Πασπάτη στο τηλέφωνο 22710-44637.