Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός για την πλήρωση 6.888 θέσεων εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός για την πλήρωση 6.888 θέσεων εκπαιδευτικών

26

Εστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 10Π/2006, που αφορά στη διεξαγωγή διαγωνισμού για την πλήρωση 6.888 θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων

ΠΕ60 Νηπιαγωγών,
ΠΕ70 Δασκάλων,
ΠΕ01 Θεολόγων,
ΠΕ02 Φιλολόγων,
ΠΕ03 Μαθηματικών,
ΠΕ04 Φυσικών,
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας,
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας,
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,
ΠΕ09 Οικονομολόγων,
ΠΕ10 Κοινωνιολόγων,
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, για τα σχολικά έτη 2007-2008 και 2008-2009.