Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Νομάρχη σε άρθρο της Ι.Μπουρνιά για το Φράγμα Φυρόλακα.

Απάντηση Νομάρχη σε άρθρο της Ι.Μπουρνιά για το Φράγμα Φυρόλακα.

40

Απάντηση στα όσα του καταλογίζει για το έργο του Φράγματος Φυρόλακκα δίνει ο Νομάρχης στην κ. Ι. Μπουρνιά η οποία σε πρόσφατο άρθρό της αναφέρεται σε υπερβολικό κόστος του έργου, αδιαφανείς διαδικασίες και ελλιπή σκοπιμότητα του έργου.Συγκεκριμένα:


“· Ως προς το σκέλος του υπερβολικού κόστους του έργου υπενθυμίζουμε ότι το κόστος προϋπολογίστηκε σε 1.200.000,00 €, πραγματοποιήθηκε Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός στις 4/11/2004 και το έργο ανατέθηκε με έκπτωση 36,66 %. Συνεπώς το τελικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανήλθε σε 760.130,56 €, κόστος που μόνο υπερβολικό δεν μπορεί να θεωρηθεί για τέτοιας έκτασης και φύσεως έργο.


· Η κατηγορία για αδιαφάνεια από πουθενά δεν προκύπτει. Για την υλοποίηση του έργου
πραγματοποιήθηκε Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, όπου είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος όλοι οι έχοντες τα νόμιμα προς τούτο προσόντα. Γι’ αυτό άλλωστε και στο διαγωνισμό συμμετείχαν 14 συνολικά διαγωνιζόμενοι.


· Τέλος, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι το Φράγμα Φυρόλακκα αποτελεί τη συνολική λύση στο αρδευτικό πρόβλημα του Κάμπου. Εκείνο που ισχυριστήκαμε, μεταξύ άλλων και σε επιστολή μας προς τους πολίτες της περιοχής, ήταν ότι θα προσφέρει «άμεση ανακούφιση» στο αρδευτικό πρόβλημα της περιοχής, κάτι που δεν αμφισβητείται. Ενταγμένο βέβαια σε ένα συνολικό σχεδιασμό για το υδρευτικό – αρδευτικό πρόβλημα (μέρος του σχεδιασμού αυτού είναι το φράγμα Κόρης Γεφύρι, το Φράγμα Σαραπειού, το Φράγμα Κακού Ποταμού, η μεταφορά νερού από τη ΒΑ Χίο κ.ά.), προφανώς και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν έχουν πραγματική βάση οι κατηγορίες που απευθύνει η κ. Μπουρνιά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου. Σε κάθε περίπτωση εμείς προτιμούμε να ολοκληρώνουμε και να παραδίδουμε προς χρήση τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, για να μπορεί ο καθένας, ακόμα και να τα επικρίνει.”