Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Νομάρχη στη ΝΑΣ για τις ιχθυοκαλλιέργειες

Απάντηση Νομάρχη στη ΝΑΣ για τις ιχθυοκαλλιέργειες

4

Απαντώντας σε δημοσίευμα του υποψήφιου Νομάρχη της Ν.Α.Σ. κ. Γ. Ζωφού σχετικά με το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών στον όρμο της Λαγκάδας θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:
Έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει ότι σύμφωνα με το Ν.3208/03 και την 140476/6-2-2004 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας οι αρμοδιότητες  περί καθορισμού παραχώρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ασκείται από υπηρεσίες της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια οι όποιες αποφάσεις σχετικά με τις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό μας πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο να ληφθούν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Οι αιτιάσεις για «έλλειψη πολιτικής βούλησης της ηγεσίας της Ν.Α.» είναι κατά την άποψή μας ανεδαφικές και λανθασμένες.
Επιπρόσθετα σε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων η οποία συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Ν.Α.Χίου το Φεβρουάριο του 2006, σχετικά με το θέμα της χωροθέτησης των μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στο Νομό, υπήρξε η δέσμευση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης προκειμένου να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος.
Θα συμφωνήσει, πιστεύουμε, μαζί μας ο κ. Ζωφός ότι το μείζον είναι να διεκδικήσουμε από κοινού όλοι οι φορείς της Χίου την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής η οποία θα αποτελέσει και το επιστημονικό υπόβαθρο για τις λύσεις που θα επιλεγούν στο μέλλον.


 
Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α.Χίου.