Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Σήμερα η ημερίδα για τα ευρυζωνικά δίκτυα στο Ομήρειο.

Σήμερα η ημερίδα για τα ευρυζωνικά δίκτυα στο Ομήρειο.

23

Ο Δήμος Χίου, έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων, τα οποία απολαμβάνουν, Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια, Σχολεία και ιδιώτες γενικότερα, που χρησιμοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα, υλοποιεί σε συνεργασία με το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου και την Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Χίου, έργο με τίτλο “Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου”, επιχορηγούμενο κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και κατά 25% από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την διάδοση των δικτύων αυτών και στη Χίο.


H  ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, στις 30 Αυγούστου 2006 και ώρα 6.45μμ σύμφωνα με το  πρόγραμμα:


18:45-19:00 Προσέλευση


19:00-19:10 Χαιρετισμοί


19:10-20:00 Σπύρος Ψυχής: Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Πολυτεχνείου Κρήτης. Υπεύθυνος Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης. Θέμα: Ευρυ-ζω(ν/τ)ικές Υπηρεσίες: τελευταία ευκαιρία για την ελληνική επαρχία;


20:00-20:40 Αρετή Κομιανού: Γεωλόγος,, Υπεύθυνη Έρευνας στο Τμήμα Γεωπληροφορικής της AV Map–GIS OTA. Θέμα: Ηλεκτρονική Χαρτογραφία και Ευρυζωνικότητα


20:40-21:00 Μιχάλης Φραγκάκης: Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων, MSc Information Security. Θέμα: Ασφάλεια στα ευρυζωνικά δίκτυα


21:00-21:20 Επίδειξη δυνατοτήτων Ευρυζωνικών δικτύων
Επίδειξη ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν για το πιο πάνω έργο.
Επίδειξη δυνατότητας προσβολής  ηλεκτρονικού υπολογιστή από ιό που στέλνεται με e-mail.


21:20-21:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση