Αρχική Νέα Τοπικά Ξεχάστηκαν τα Ψαρά για δωρεάν μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων στη Χίο. Εκτός...

Ξεχάστηκαν τα Ψαρά για δωρεάν μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων στη Χίο. Εκτός και οι Οινούσσες

6

Επεκτείνεται το μέτρο της δωρεάν μεταφοράς με ακτοπλοϊκά πλοία των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους μικρών και απομακρυσμένων νησιών με μητροπολιτικά τους κέντρα, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το έτος 2006 για τους μόνιμους κατοίκους νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων από και προς Νεάπολη Βοϊών.
Από τη λίστα του ΥΕΝ όμως απουσιάζουν τα Ψαρά όπως και οι Οινούσσες.

 

Συγκεκριμένα, δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση οι μόνιμοι κάτοικοι και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των νήσων:
– Αγ. Ευστρατίου από και προς Λήμνο
– Φούρνων από και προς Ικαρία και Καρλόβασι
– Λειψών από και προς Πάτμο και Λέρο
– Σίκινου και Φολεγάνδρου από και προς Ίο.
– Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Δονούσας από και προς Νάξο.
– Ανάφης από και προς Θήρα.
– Κιμώλου από και προς Μήλο.
– Αστυπάλαιας από και προς Κάλυμνο.
– Κυθήρων και Αντικυθήρων από και προς Νεάπολη Βοϊών και Γύθειο.
– Ερεικούσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Κέρκυρα
– Ερεικούσας, Μαθρακίου και Οθωνών από και προς Αγ.Στέφανο
– Γαύδου από και προς Παλαιόχωρα.


Η πιστοποίηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου των νησιών αυτών, που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εκκαθαριστικού της οικείας ΔΟΥ, ή βεβαίωση του οικείου Δήμου ως προς τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, ενώ η πιστοποίηση της ιδιότητας των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς, θα αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης του οικείου Δήμου, ή του ΚΕΠ ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής και η πιστοποίηση των προστατευόμενων μελών θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας.

 

Η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο στον τοπικό εκπρόσωπο της αναδόχου πλοιοκτήτριας εταιρείας (Ναυτικό-Λιμενικό Πράκτορα). Το ανωτέρω δικαίωμα του δικαιούχου είναι προσωπικό και θα πιστοποιείται υποχρεωτικά η ταυτοπροσωπία κατά την επιβίβαση με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του.

 

Επίσης με απόφαση του κ. Κεφαλογιάννη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας εκδόθηκε σχετική προκήρυξη διενέργειας διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών ή τμημάτων αυτών, προκειμένου να καλυφθούν οι συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιών με τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος διάρκειας 12 ετών.

 

Με την νέα προκήρυξη:

1. Επιδιώκεται η αρτιότερη, αποτελεσματικότερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη ακτοπλοϊκή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιωτικού τμήματος της χώρας μας.

2. Επικαιροποιείται η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων, σύμφωνα με αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Για πρώτη φορά θεσπίζονται ποιοτικά κριτήρια (ηλικίας και ταχύτητας) των πλοίων, που μαζί με τα λοιπά χαρακτηριστικά τους τα κατατάσσουν σε τρεις κατηγορίες (1, 2, 3) και οι υποβληθείσες προσφορές αξιολογούνται με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Τα πλοία που έχουν ηλικία μέχρι και οκτώ (08) ετών και ταχύτητα δοκιμών τουλάχιστον 25 κόμβους. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί Σύμβαση για δώδεκα (12) έτη. Για την καλή εκτέλεση αυτής καθορίσθηκε εγγύηση που ανέρχεται στο 10% επί της συμβατικής αξίας του κάθε έτους της δρομολογιακής γραμμής

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Τα πλοία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ηλικίας και ταχύτητας της κατηγορίας 1. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί Σύμβαση μέχρι 30 μήνες, εφόσον για το διάστημα αυτό πληρούνται οι απαιτήσεις ηλικίας της ισχύουσας νομοθεσίας και δηλώνεται ότι εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το εν λόγω πλοίο θα αντικατασταθεί από πλοίο ηλικίας, ταχύτητας και λοιπών χαρακτηριστικών όπως στην παραπάνω Κατηγορία 1.

 

Τέλος, η Σύμβαση για το νέο πλοίο θα είναι χρονικής διάρκειας τέτοιας ώστε να συμπληρώνονται τα δώδεκα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης.

Μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους της αρχικής σύμβασης θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ (ΔΘΣ) στοιχεία τεκμηρίωσης υλοποίησης της υποχρέωσης του αναδόχου για αντικατάσταση του αρχικού πλοίου με νέο.

 

Για τη περίπτωση αυτή και προς διασφάλιση υποβολής υπεύθυνων προτάσεων καθορίζεται υψηλή εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που ανέρχεται στο 20% επί της συμβατικής αξίας του κάθε έτους της αρχικής σύμβασης για την δρομολογιακή γραμμή και για τα πλοία άνω των 75 μέτρων η εν λόγω εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη του 1.500.000 €.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Κάθε πλοίο που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 1 και 2. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί Σύμβαση για ένα (01) έτος, η οποία μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (04) μηνών. Με την κατηγορία αυτή διατηρείται το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς (μονοετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας).