Αρχική Νέα Τοπικά Προέγκριση δημοπράτησης υποέργου «Αποκατάσταση Κτιρίου Απόλλων»

Προέγκριση δημοπράτησης υποέργου «Αποκατάσταση Κτιρίου Απόλλων»

4

-Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη, εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του Υποέργου με τίτλο « Κατάρτιση στην Τυποποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» συνολικού προϋπολογισμού 35.100 ευρώ, της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο « Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης».
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αγίου Μηνά Χίου.

-Με άλλη απόφαση του κ. Τσίφτη προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του Υποέργου «Αποκατάσταση Κτιρίου Απόλλων», προϋπολογισμού 822.000 ευρώ της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο « Ανάπλαση Περιοχής Πλατείας Φρουρίου». Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Χίου.