Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Νομαρχίας για κτηνοτροφική ιδιωτική μονάδα στα Καμπόχωρα

Απάντηση Νομαρχίας για κτηνοτροφική ιδιωτική μονάδα στα Καμπόχωρα

9

 Ύστερα από δημοσίευμα στον τοπικό τύπο σχετικά με φημολογούμενη ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση “Σπηλιά” στον Άγιο Γιάννη Χαλκειούς από την εταιρεία «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του νομού μας και ειδικότερα τους δημότες των Καμποχώρων ότι έως σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου σχετικά με την εγκατάστάση κτηνοτροφικής μονάδας σε ολόκληρο Το νομό μας από ν εν λόγω εταιρεία.
Στη περίπτωση που υποβληθεί σχετικό αίτημα, σι υπηρεσίες της Ν Α Χίου θα το εξετάσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως άλλωστε γίνεται έως σήμερα σε κάθε περίπτωση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης.


Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου