Αρχική Νέα Τοπικά Γενική Συνέλευση Α.Σ.Ε.Χ. πραγματοποιείται σήμερα

Γενική Συνέλευση Α.Σ.Ε.Χ. πραγματοποιείται σήμερα

15

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου, με την 248/ 26-07-2006 απόφασή του, καλεί τα μέλη του αλλά και Μανταρινοπαραγωγούς μέλη της Ομάδας Παραγωγών του, σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα γίνει σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 07:00 μ.μ., σε αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑΣ» (πρώην Συσκευαστήριο), στον Κάμπο της Χίου.


ΘΕΜΑΤΑ:


1. Ενημέρωση από τον κ. Διαμαντίδη, εξειδικευμένο σύμβουλο της Εταιρείας που ανέλαβε την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος: «Βελτίωση συνθηκών παραγωγής και εμπορίας Μανταρινιού Χίου και των παραγώγων του», και δημιουργία Ομάδας Μανταρινοπαραγωγών που θα εντάξουν την μανταρινοκαλλιέργεια στα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2.
2. Οικονομική κατάσταση Συνεταιρισμού και λήψη αποφάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων
3. Διάφορες ανακοινώσεις


Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μόνο τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2006.