Αρχική Νέα Τοπικά Σύσκεψη για την ανάπτυξη των λιμένων της νησιωτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Εμπορικής...

Σύσκεψη για την ανάπτυξη των λιμένων της νησιωτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

29

Ευρεία σύσκεψη για την ανάπτυξη των λιμένων της νησιωτικής Ελλάδας που υστερούν σε υποδομές, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του ΥΕΝ με τη συμμετοχή του ΥΕΝ Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής . Γεώργιου Βλάχου, Δημάρχων της νησιωτικής χώρας, Προέδρων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και άλλων εκπροσώπων φορέων.


Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ζήτησε από τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεργασία καθώς και την υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών και γενικότερα του επιβατικού κοινού.


Ο ΥΕΝ τόνισε, ότι παρά την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς και το Υπουργείο, υπάρχουν προβλήματα στα περιφερειακά λιμάνια που δεν επιτρέπουν να προσφέρουμε τις ποιοτικές υπηρεσίες στο επιθυμητό επίπεδο. Για την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων σε υποδομές, τα πλωτά κρηπιδώματα -για παράδειγμα- μπορούν να αποτελέσουν σύγχρονης τεχνολογίας εναλλακτική λύση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των λιμένων, σε σύντομο χρόνο και με οικονομικότερους όρους σε σύγκριση με την ανάπτυξη συμβατικών λιμενικών υποδομών.


Οι λιμένες, ως βασική υποδομή για την εξυπηρέτηση των οικονομικών αναγκών, τη συνοχή του νησιωτικού χώρου και τη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, την εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη των μεταφορών και του τουρισμού, συνιστούν προτεραιότητα της πολιτικής μας.


Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος, η αύξηση του μεγέθους των πλοίων, η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού, η ανάπτυξη των Θαλασσίων Λεωφόρων και των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, η προώθηση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων ως βασικές πολιτικές της ΕΕ για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών, επιβάλλουν την άμεση αναβάθμιση των λιμανιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης λιμενικής αγοράς.

Στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης για την ανάπτυξη των περιφερειακών λιμανιών που εξυπηρετούν κυρίως τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οι οργανισμοί λιμένων προχώρησαν στη σύσταση Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ε.Κ.Α.Λ.) εποπτευόμενη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.


Το Ε.Κ.Α.Λ. είναι ένας δυναμικός και ευέλικτος οργανισμός με στόχο το συντονισμό, την προώθηση και ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων.


Ειδικότερα μεταξύ των καταστατικών στόχων του Ε.Κ.Α.Λ. περιλαμβάνεται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρωτοβουλίες ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού λιμενικού συστήματος.


Πέρα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. μέλη του Ε.Κ.Α.Λ. μπορούν να είναι πάσης φύσεως λιμενικοί οργανισμοί με οποιαδήποτε νομική μορφή και έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Όπως είναι γνωστό, το ΥΕΝ έχει υπογράψει χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ανάπτυξη λιμένων, το οποίο αφορά στη δυνατότητα χορήγησης δανείων ύψους 3 δις Ευρώ για συνολικά έργα 6 δις Ευρώ διάρκειας 25 ετών με 7ετή περίοδο χάριτος και χαμηλό επιτόκιο.


Το Ε.Κ.Α.Λ. μπορεί ως συντονιστικό όργανο να παρουσιάσει ομαδοποιημένα έργα και να προχωρήσει σε συμφωνίες για τη λήψη δανείων για την ανάπτυξη υποδομών σε μικρού μεγέθους λιμάνια της νησιωτικής χώρας.


Το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο ενθαρρύνει τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στη Λιμενική Βιομηχανία, ενώ ο Νόμος για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελεί ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο. Ήδη με τα ΣΔΙΤ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης εξοπλισμού ασφαλείας στους 12 Οργανισμούς Λιμένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.


Στη σύσκεψη πήραν μέρος :

Οι Δήμαρχοι Τήνου Αθηναίος Κωνσταντίνου, Λειψών (και μέλος Δ.Σ. Λ.Τ. Πάτμου) Σπύρου Μπενέτος, ο Αντιδήμαρχος Ροδίων (και Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ. Ν.Δ.) Χαράλαμπης Ν., ο Αντδήμαρχος Χίου Λύμαρης Αντώνιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μήλου και Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Μήλου Κουντουράκης Παντελής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου και Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Τήνου και Άνδρου Γιαγιάς Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου και Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Πάρου – Αντίπαρου Σκανδάλης Κων/νος, o εκπρόσωπος Δήμου Μυκόνου και μέλος Δ. Λ.Τ. Μυκόνου Σιώρης Ιωάννης, ο Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Καλύμνου Μπούκης Μιχαήλ, ο Διευθυντής Λιμενικού Ταμείου Κω Ιωάννης Καλλούδης, ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας Γράτσιας Ιωάννης, ο Γραμματέας ΠΕΠΕΝ Ταρλάμης Αχιλλέας ο Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Σίφνου Μπενάκης Ανδρέας, ο εισηγητής επί τεχνικών θεμάτων της Λ.Ε. Χίου Χούλης Νίκος, ο εκπρόσωπος Λιμενικού Ταμείου Σύρου Καραμολέγκος Ι., ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δρυμπέτας Δημήτρης, ο εκπρόσωπος Ε.Υ.Δ.ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μαρκάκης Ειρηναίος, ο εκπρόσωπος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Λαμπρόπουλος Σπύρος και ο Κουζίλος Ευάγγελος από την ΠΕΠΕΝ, ο Αντιπρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοίας και Διευθύνων Σύμβουλος της Λασιθιώτικης ΑΝΕ Γαλανάκης Εμμ., ο εκπρόσωπος Ναυτιλιακού Τμήματος Blue Star Ferries Καϊντατζής Κώστας, ο Εμπορικός Διευθυντής Blue Star Ferries Θεοδωράτος Διόν.


 Πηγή: ΥΕΝ 30/8