Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χίου – 6η τροποποίηση του φετινού...

Συνεδριάζει σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χίου – 6η τροποποίηση του φετινού προϋπολογισμού

12

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ., το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ», του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2007. (Εισηγήτρια:

     κ. Δημ. Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)

 

2. 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Ν.Α. Χίου, οικονομικού έτους 2006. (Εισηγήτρια: κ. Δημ.

    Κάργα, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Ν.Α Χίου)

 

3. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης ποσού 7.000,00 € από τη Ν.Α. Χίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο

    ΕΥΟΔΟΣ». (Εισηγητής: κ. Π. Λαμπρινούδης, Νομάρχης Χίου)

 

4. Βεβαίωση για την κάλυψη των δαπανών απαλλοτρίωσης ακινήτου για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου

    κατασκευής σχολείου (κτίριο ΤΕΕ). (Εισηγήτρια: κ. Ε. Τόπακα, Προϊστ/νη Δ/νσης Τεχνικών

    Υπηρεσιών Ν.Α. Χίου)

 

5. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου κατασκευής

    σχολείου (κτίριο ΤΕΕ). (Εισηγήτρια: κ. Ε. Τόπακα, Προϊστ/νη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.

    Χίου)

 

6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 400.000,00€ από πιστώσεις ΟΣΚ και προέγκριση ένταξης έργων στο

    ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006/ΤΡ1, Τομέας Εκπαίδευση. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας,

    Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)

 

7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 654.985,00€ από πιστώσεις ΟΣΚ και προέγκριση ένταξης έργου στο

    ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006/ΤΡ1, Τομέας Εκπαίδευση. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας,

    Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)

 

8. Προέγκριση ένταξης έργων και αλλαγές οικονομικών στοιχείων ενταγμένων έργων στο ΠΔΕ ΚΑΠ

   & Συνεισφορές 2006/ΤΡ1. (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου

   Ν.Α. Χίου)

 

9. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και Δήμου

    Αγίου Μηνά για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα

    στο Γήπεδο Θυμιανών Δήμου Αγίου Μηνά». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης

    Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)

 

10. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ Ν.Α. Χίου, ΕΝΑ Χίου Α.Ε. και Δήμου Καρδαμύλων για την

      υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Λήμνου

      Καρδαμύλων». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α.

       Χίου)

 

11. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006 έργο με τίτλο

      «Πολιτιστικές Δράσεις». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας, Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου

       Ν.Α. Χίου)

 

12. Έγκριση ένταξης Δράσεων από το ενταγμένο στο ΠΔΕ ΚΑΠ & Συνεισφορές 2006 έργο με τίτλο

      «Συνέδρια – Εκδόσεις – Τουριστική Προβολή της Χίου». (Εισηγητής: κ. Δημ. Βούκουνας,

      Προϊστ/νος Δ/νσης Σχεδ. & Προγρ/μου Ν.Α. Χίου)

 

13. Εκτός έδρας μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας.