Αρχική Νέα Τοπικά “Κατόπιν ενεργειών μου” λέει τόσο ο Νομάρχης όσο και ο Περιφερειάρχης για...

“Κατόπιν ενεργειών μου” λέει τόσο ο Νομάρχης όσο και ο Περιφερειάρχης για το ΧΥΤΑ Νότιας Χίου (που ακόμη ΔΕΝ έχει γίνει)

20

Προεκλογικές κόντρες μεταξύ Νομάρχη και Περιφερειάρχη για ένα έργο που ΔΕΝ έχει υλοποιηθεί ακόμη και το οποίο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί από χρόνια γεγονός. Πρόκειται για το ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων) στη Νότια Χίο ο οποίος όπως και άλλοι ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα έχουν καθυστερήσει απελπιστικά να υλοποιηθούν. Παρόλα αυτά στην προεκλογική λογική “ακόμη δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαπτίσαμε” τόσο ο Νομάρχης Χίου όσο και ο Περιφεριάρχης με ανακοινώσεις τους σπεύδουν να οικειοποιηθούν ένα έργο που είναι ακόμη στα χαρτιά.

 

Συγκεκριμένα η Νομαρχία με ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Στο ακέραιο δικαιώνονται οι προσπάθειες που έχει καταβάλει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη Χίου, με την επικείμενη δημοπράτηση του ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου, στην περιοχή Πόδορας. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώση πρόσφατη ανακοίνωση του κ. Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Το σημαντικό αυτό έργο, αποφασιστικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος στο Νομό μας, αποτελεί καρπό των προσπαθειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ουσιαστικής συνεργασίας που υπήρξε τόσο με τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, όσο και με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, τεχνικών μελετών, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και αναμένεται εντός των προσέχών ημερών η δημοπράτησή του.”

Ενώ από το Γραφείο Τύπου το Περιφερειάρχη εξεδώθει η ακόλουθη ανακοίνωση: ” Επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου δια του Τύπου ανακοίνωσε την έγκριση δημοπράτησης του ΧΥΤΑ στη Νότια Χίο, οφείλω να επισημάνω τα εξής:

1.   Μετά την απόρριψη από την Ε.Ε. του αιτήματος για χρηματοδότηση των ΧΥΤΑ της Χίου από το Ταμείο Συνοχής, ανέλαβα την πρωτοβουλία και ανακοίνωσα στη 16η Συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε στις 18 Νοεμβρίου του 2005, την πρόθεση μου να αποκατασταθούν όλοι οι ΧΑΔΑ της Περιφέρειας μας και να λειτουργήσουν σε όλα τα νησιά ΧΥΤΑ. Δεδομένου ότι στη Λήμνο, τη Λέσβο και την Σάμο, οι ΧΥΤΑ είναι ενταγμένοι στο Ταμείο Συνοχής, και παράλληλα με τη δρομολόγηση της επίλυσης άλλων εκκρεμοτήτων, απέμενε η χρηματοδότηση του ΧΥΤΑ στη Νότια Χίο.  Και από τις 18 Νοεμβρίου επεσήμανα ότι θα αναζητήσω τρόπο χρηματοδότησης του έργου αυτού.

2.  Στη 17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στη Μυτιλήνη, στις 28 Μαΐου 2006, ζήτησα και έλαβα τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, προκειμένου με την τότε προτεινόμενη αναθεώρηση να γίνει δυνατή η ένταξη του έργου του ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου.

3.  Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία μου αυτή και μετά την εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 17 Ιουλίου 2006, δημοσιεύσαμε Πρόσκληση για την ένταξη στο ΠΕΠ. Την ίδια μέρα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, υποβάλλοντας Φάκελλο Έργου και Τεχνικό Δελτίο.

4.  Προκειμένου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να εκδόσει απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου, είναι απαραίτητο στο Φάκελλο του έργου να υπάρχουν και μια σειρά εγκρίσεις από αρμόδιους φορείς. Μια από αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι – κάτι που ισχύει για όλα τα έργα που προτείνεται η κατασκευή τους με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» – να υπάρχει η έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Αυτή την έγκριση πρόσφατα εξασφάλισε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.

5.   Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Συντονισμού από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τότε η Περιφέρεια θα εκδόσει απόφαση ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

6.   Όταν θα έχει ενταχθεί το έργο στο ΠΕΠ και αφού εξασφαλιστεί η εγγραφή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα προς την Περιφέρεια για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου. Και η Περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα θα μπορεί να εκδώσει τότε, μετά από το σχετικό έλεγχο, απόφαση για την προέγκριση δημοπράτησης.”