Αρχική Νέα Τοπικά ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την εκπαίδευση”

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την εκπαίδευση”

6

Με δελτίο τύπου η Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ενημερώνει τους δημότες Ομηρούπολης τις θέσεις της για την εκπαίδευση, στο οποίο αναφέρει:

“Όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Ομηρούπολης, αυτή είναι συγκεντρωμένη σε ενιαίο χώρο, στην περιοχή Μούτσαινα του Βροντάδου, στον οποίο λειτουργούν Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο και Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο.


Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται τα τρία Δημοτικά Σχολεία του Βροντάδου, το Δημοτικό Σχολείο Καρυών και το Δημοτικό Σχολείο Λαγκάδας – Συκιάδας, που μοιράζεται στα υφιστάμενα σχολικά συγκροτήματα των δύο οικισμών.  Επίσης, τα Νηπιαγωγεία Α’, Β’ και Γ’ Βροντάδου, Λαγκάδας – Συκιάδας και Καρυών.


Τέλος, στην περιοχή της Κλειδούς λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που αποτελεί μια σημαντική υποδομή που πρέπει να υποστηριχτεί και να αναδειχτεί.
Στόχος μας για την παιδεία είναι η εξασφάλιση σύγχρονων και άνετων υποδομών εκπαίδευσης, η συμπλήρωσή τους και ο εκσυγχρονισμός τους με σύγχρονο εξοπλισμό, η ασφάλεια και η συντήρησή τους, ώστε τα εκπαιδευτήρια να επιτελούν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.


Η στενή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τους εκπαιδευτικούς και τις επιτροπές γονέων όλων των σχολείων είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Η Επιτροπή Παιδείας θα πρέπει να είναι ο άμεσος σύμβουλος του Δήμου για θέματα εκπαίδευσης, ενώ θα πρέπει στις συνεδριάσεις της να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των σχολείων και των φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.


Άμεσα μέτρα για την εκπαίδευση στο Δήμο Ομηρούπολης είναι τα παρακάτω:


– Προτεραιότητα στην κατασκευή του νέου εκπαιδευτηρίου, που απαιτείται για να συμπληρωθεί η

   υποδομή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οποιεσδήποτε μελέτες έχουν ανατεθεί πρέπει να

   ολοκληρωθούν και η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

   Εκπαίδευσης και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, να διεκδικήσουν άμεσα την υλοποίηση του.


– Το νέο εκπαιδευτήριο να ενταχθεί σε μια συνολική αρχιτεκτονική και διαχειριστική μελέτη

   ολόκληρου του συγκροτήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται η

   λειτουργικότητα όλων των σχολείων που συγκεντρώνονται σε αυτό.


– Ομοίως, ολοκλήρωση των μελετών και εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέας πτέρυγας

  στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, σύμφωνα με χρονίζον αίτημα της σχολικής Κοινότητας.
– Να προβλεφθούν υποδομές και πρόσθετοι χώροι που έχουν ανάγκη τα τρία σχολεία Δευτεροβάθμιας

  Εκπαίδευσης, όπως μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης και λοιπών αναγκαίων αιθουσών.


– Να διαμορφωθεί χώρος θεάτρου στο υπόγειο του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου

   Βροντάδου.


– Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στη Συκιάδα και τη Λαγκάδα για τη διατήρηση του Δημοτικού

   Σχολείου, όπως υφίσταται σήμερα.


– Η Δημοτική Αρχή με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που θα συσταθεί, θα συνδράμει τα

  σχολεία, ώστε να ενταχθούν σε κοινοτικά προγράμματα και να εξασφαλίσουν σύγχρονο εξοπλισμό

  πληροφορικής ή βιβλιοθήκες. Ιδιαίτερη, επίσης, βαρύτητα θα δοθεί σε χρηματοδοτούμενα

  προγράμματα ανταλλαγής μαθητών ή εκπαιδευτικών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


– Διεκδίκηση χρημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων.


– Λειτουργία των αθλητικών χώρων του Γυμνασίου – Λυκείου τις απογευματινές ώρες για τους

  πολίτες, παρουσία υπευθύνου που θα οριστεί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.


– Θα ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων,

   όσο και μετά από αυτή. Σε κάθε σχολείο θα εξασφαλιστεί η πληρότητα της περίφραξης και πρόσθετα

   μέτρα ασφάλειας, ώστε να προστατεύονται οι χώροι εκπαίδευσης κατά τις ώρες που το σχολείο

  παραμένει κλειστό.


– Θα καθιερωθεί ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.


– Η Τεχνική Υπηρεσία θα οργανωθεί έτσι ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει άμεσα όλες τις συντηρήσεις

   των σχολείων, τακτικές και έκτακτες.


– Διεκδίκηση αυξημένων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.”