Αρχική Νέα Τοπικά Ν.Ε.Λ.Ε.: Υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού –Επιμορφωτικού Προγράμματος έτους 2007

Ν.Ε.Λ.Ε.: Υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό του Εκπαιδευτικού –Επιμορφωτικού Προγράμματος έτους 2007

9

Με δελτίο τύπου η ΝΕΛΕ ενημερωνει ότι σχεδιάζει το «Εκπαιδευτικό-Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2007»,το οποίο θα υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τελική έγκριση και χρηματοδότηση.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού Προγράμματος που θα υλοποιηθεί από την Ν.Ε.Λ.Ε Χίου, προσδιορίζεται με ένα θεματολόγιο ,το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες,με τα αντίστοιχα Επιμορφωτικά Προγράμματα, το οποίο σας αποστέλλουμε μαζί με την αίτηση συμμετοχής των εκπαιδευομένων που θα παρακολουθήσουν τα Επιμορφωτικά Προγράμματα.


Επισημαίνουμε ότι, στα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που θα πρέπει να υποβάλλουν την ατομική αίτηση συμμετοχής.


Στα Επιμορφωτικά Προγράμματα που θα προταθούν ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανά τμήμα θα κυμαίνεται από 10 έως 25 άτομα. Για τα τμήματα της θεματικής ενότητας Α.Μ.Ε.Α ή τμήματα που θα λειτουργήσουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα είναι (10) άτομα.


Για τον σχεδιασμό των προτάσεων που θα μας αποστείλετε παρακαλούμε να τηρήσετε το ισχύον θεματολόγιο και το πλαίσιο υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων.


Αποστολή προτάσεων σας το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, προκειμένου, μετά την επεξεργασία τους να προχωρήσουνστην κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης του έτους 2007 και την τελική έγκριση-χρηματοδότηση του.