Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

11

Με δελτίο τύπου η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2006 θα υποβάλλονται δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τα επίπεδα  Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2006.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών, κατά τις ώρες 8:30-9:30 για τους εκπροσώπους των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και 9:30-13:30 για το κοινό.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1) Μία  φωτογραφία μικρού μεγέθους
2) α. Ένα παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» από οποιαδήποτε εφορία 
    β. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»  από οποιαδήποτε

        εφορία
3) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
4) Aίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών.
5) Αφορά μόνο υποψηφίους που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία σύμφωνα με τα

    οριζόμενα στο άρθρο 22 της Υ.Α. 120786/ΚΒ/1-11-2005 :
α. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων  (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου)

    θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 – και βεβαίωση δημοσίου

   νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται καθώς

   και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους.
β. Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κτλ) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός

   από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 – και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης,

  Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

  που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας έχει ως εξής:


ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 18-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006


Αγγλική γλώσσα
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (πρωί)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά


ΕΠΙΠΕΔΟ  Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (πρωί)


Γαλλική γλώσσα
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (πρωί)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)


ΕΠΙΠΕΔΟ  Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (πρωί)


Γερμανική γλώσσα
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
« ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (απόγευμα)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)


ΕΠΙΠΕΔΟ  Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (απόγευμα)


Ιταλική γλώσσα
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
« ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (απόγευμα)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)


ΕΠΙΠΕΔΟ  Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2006 Προφορικά (πρωί)
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006 Γραπτά (απόγευμα)


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου.