Αρχική Νέα Τοπικά Προβληματίζει τους ακτοπλόους η σύναψη 12ετών συμβάσεων

Προβληματίζει τους ακτοπλόους η σύναψη 12ετών συμβάσεων

9

ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ τους διατυπώνουν ακτοπλοϊκοί κύκλοι για το κατά πόσο θα αλλάξει τουλάχιστον για φέτος η εικόνα στις άγονες γραμμές καθώς θεωρούν ότι το περιεχόμενο της προκήρυξης του υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας για τις 12 συμβάσεις είναι σε ορισμένα κρίσιμα σημεία ετεροβαρές σε βάρος των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.


Η φιλοδοξία του υπουργείου εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη να αλλάξει το τοπίο σε ό,τι αφορά στις άγονες γραμμές με τις νέες 12ετείς συμβάσεις μπορεί να μείνει για φέτος μόνο στα χαρτιά καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κυρίως οι μεγάλες που διαθέτουν και σύγχρονο στόλο εμφανίζονται προβληματισμένες στο αν θα συμμετάσχουν στο σχετικό διαγωνισμό τουλάχιστον στην επονομαζόμενη «κατηγορία 1».


Επισημαίνεται ότι με την προκήρυξη για πρώτη φορά θεσπίζονται ποιοτικά κριτήρια (ηλικίας και ταχύτητας) των πλοίων, που μαζί με τα λοιπά χαρακτηριστικά τους τα κατατάσσουν σε τρεις κατηγορίες (1, 2, 3) και οι υποβληθείσες προσφορές αξιολογούνται με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας.


Στην «κατηγορία 1» ανήκουν τα πλοία που έχουν ηλικία μέχρι και οκτώ έτη και ταχύτητα δοκιμών τουλάχιστον 25 κόμβους. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση για 12 έτη.


Για την καλή εκτέλεση αυτής καθορίσθηκε εγγύηση που ανέρχεται στο 10% επί της συμβατικής αξίας του κάθε έτους της δρομολογιακής γραμμής. Στην «κατηγορία 2» ανήκουν πλοία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ηλικίας και ταχύτητας της «κατηγορίας 1».


Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση μέχρι 30 μήνες, εφόσον για το διάστημα αυτό πληρούνται οι απαιτήσεις ηλικίας της ισχύουσας νομοθεσίας και δηλώνεται ότι εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το εν λόγω πλοίο θα αντικατασταθεί από πλοίο ηλικίας, ταχύτητας και λοιπών χαρακτηριστικών όπως στην παραπάνω «Κατηγορία 1».


Τέλος στην κατηγορία 3 περιλαμβάνει κάθε πλοίο που δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 1 και 2. Για τα πλοία αυτά μπορεί να συναφθεί σύμβαση για ένα έτος, η οποία μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών. Με την κατηγορία αυτή διατηρείται το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς (μονοετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας).


Σύμφωνα με ακτοπλοϊκούς κύκλους στην «κατηγορία 1» από τον υπάρχοντα σήμερα στόλο ανήκουν μόλις τέσσερα πλοία και συγκεκριμένα τα πλοία «Blue Star Naxos», «Blue Star Paros», «Blue Star Ιθάκη» της ομώνυμης εταιρείας και το «Νήσος Μύκονος» της Hellenic Seaways.


Τα υπόλοιπα σύγχρονα πλοία που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 1, ανήκουν κυρίως στις ΑΝΕΚ, Μινωικές Γραμμές και Superfast Ferries, αλλά δραστηριοποιούνται στις γραμμές της Ιταλίας, ή στις γραμμές της Κρήτης και είναι πολύ μεγάλα για κάποια λιμάνια των άγονων γραμμών.


Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η 12ετής σύμβαση περιέχει όρους που δεσμεύουν υπέρμετρα μία εταιρεία κυρίως εάν θελήσει κάποια στιγμή να πουλήσει το πλοίο που έχει στην άγονη γραμμή. Όπως σημειώνουν θα έπρεπε η σύμβαση να προβλέπει μία μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τη λύση της σύμβασης.


Σημειώνεται ότι η προκήρυξη (παράγραφοι 52-55) προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: «σε κάθε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου διενεργείται νέος διαγωνισμός μίσθωσης της γραμμής σε βάρος του έκπτωτου, με συνέπεια να υποχρεώνεται αυτός να καταβάλλει στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με τη διαφορά του χαμηλότερου μισθώματος που είχε προσφερθεί από αυτόν και του τυχόν υψηλότερου που θα επιτευχθεί στο νέο διαγωνισμό».


Επίσης προβλέπει ότι «ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων υπόκειται στις κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου του Ν.2932/01 (Α΄/145), όπως ισχύει καθώς και στη μερική ή ολική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης».


Οι δύο προαναφερόμενοι όροι είναι που δημιουργούν τον προβληματισμό. Μία διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος πιο «επιχειρηματική» θα ήταν η πρόβλεψη για πολύ υψηλότερη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την απαλοιφή ταυτόχρονα των ποινικών κυρώσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας θα μπορούσε να αποδεσμευθεί από την σύμβαση καταβάλλοντας ένα υψηλό «πρόστιμο».


Επίσης ένα θέμα που τίθεται είναι ο χρόνος των 30 μηνών για την αντικατάσταση του παλαιότερου πλοίου με νεότερο (κατηγορία 2). Όπως σημειώνουν ακτοπλοϊκοί παράγοντες ο χρόνος των 30 μηνών δεν επαρκεί για την κατασκευή ενός νεότευκτου πλοίου και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να μείνει στα χαρτιά το σχέδιο για τη δρομολόγηση νεότευκτων πλοίων στις άγονες γραμμές.


Τέλος στα θετικά της προκήρυξης είναι η πρόβλεψη για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του τιμήματος και η ρήτρα καυσίμου, η οποία προβλέπει αναπροσαρμογή του τιμήματος με βάση την πορεία των τιμών των καυσίμων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με βάση την προκήρυξη τα προσφερόμενα μισθώματα από πλευράς ΥΕΝ στις άγονες γραμμές είναι σε ό,τι αφορά την «κατηγορία 3» (μονοετείς συμβάσεις) αυξημένα σε μέσο όρο κατά 5% από τα ισχύοντα τη φετινή χρονιά ενώ σε ό,τι αφορά την «κατηγορία 1» κατά 30% σε σχέση με το μίσθωμα της «κατηγορίας 1».


Πάντως το γεγονός ότι υπάρχει ανώτατο μίσθωμα δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς σε εταιρείες ορισμένες εκ των οποίων θα προτιμούσαν ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια υπήρχε κίνδυνος το τίμημα να εκτοξευθεί στα ύψη.


Τέλος να σημειωθεί ότι θεωρείται «κενό» της προκήρυξης που δεν προβλέπει κίνητρα για συμμετοχή σύγχρονων πλοίων στην “κατηγορία 3” που αφορά τις μονοετείς συμβάσεις. Και τούτο γιατί κάποιος επιχειρηματίας θα ήθελε ίσως να θέσει σε άγονες γραμμές ένα σύγχρονο πλοίο μόνο για ένα έτος. Μία τέτοια απόφαση με το καθεστώς που προβλέπει η προκήρυξη είναι δύσκολο καθώς το σύγχρονο πλοίο δεν μπορεί να ανταγωνισθεί σε κόστος ένα παλαιότερο.

Πηγή: Ναυτεμπορική 5/9