Αρχική Νέα Τοπικά ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του...

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ομηρούπολης.

7

Με δελτίο τύπου η Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ενημερώνει τους δημότες Ομηρούπολης τις θέσεις της για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς , στο οποίο αναφέρει:

 

“Ο Δήμος Ομηρούπολης έχει την τύχη να διαθέτει πλήθος ιστορικών μνημείων σε όλη την έκτασή του. Η περιοχή της Δασκαλόπετρας, από την οποία πήρε το όνομά του, το βυζαντινής εποχής μοναστήρι της Νέας Μονής, ο μοναδικός ιστορικός οικισμός του Αναβάτου, το Ρημόκαστρο, οι παραδοσιακοί οικισμοί των Αυγωνύμων και της Σιδηρούντας, ο φημισμένος οικισμός της Κυδιάντας είναι μερικά μόνο από τα πάμπολλα μνημεία που υπάρχουν στο Δήμο μας.
Στόχος μας είναι η προστασία, η αποκατάσταση και συντήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προβολή της, με κάθε μέσο, ώστε οι οικισμοί μας να γίνουν πόλοι έλξης τουριστών από ολόκληρο τον κόσμο.


Οι προτάσεις μας είναι:
• Στενή συνεργασία με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των μνημείων και να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην προσπάθεια για τη συντήρηση και ανάδειξη τους.


• Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Νέας Μονής.


• Συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης του Αναβάτου, με άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των έργων που έχουν ξεκινήσει, αλλά διακοπεί, στην ανώτερη και πιο αξιόλογη ζώνη του οικισμού. Στόχος μας είναι η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Δ’ ΚΠΣ. Πάντως, στην παρούσα φάση θα στηρίξομε την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΠΕΠ έργου, που αφορά την μεσαία ζώνη, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, ώστε να μην χαθούν πόροι για τον Ανάβατο.


• Εστίαση στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, όπου πρέπει να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις, με στόχο την ανάδειξη του μνημείου και την προσέλκυση επισκεπτών.


• Εκπόνηση μελετών ανάπλασης των παραδοσιακών οικισμών, μέσα από τις οποίες θα αντιμετωπιστούν πολλά ζητήματα, όπως η υπογείωση των δικτύων, οι πλακοστρώσεις, η δημιουργία μουσείων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. Εξεύρεση πόρων, από Ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από τις μελέτες.


• Ίδρυση λαογραφικών μουσείων σε όλους τους οικισμούς. Ιδιαίτερα, στη Λαγκάδα και Συκιάδα, αυτά μπορούν και πρέπει να έχουν ναυτικό χαρακτήρα. Ενίσχυση των υφισταμένων μουσείων του Φ.Ο.Β. και της Π.Ε.Κ.Ε.Β.


• Προβολή της ιστορικής κληρονομιάς, στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του Δήμου.


• Πληροφόρηση και ενημέρωση των συνδημοτών μας που διαθέτουν παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, ώστε να επωφεληθούν από Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα για να τα συντηρήσουν και αξιοποιήσουν.”