Αρχική Νέα Τοπικά Στα 154 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια...

Στα 154 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας – EMSA

8

ΣTA 154 εκατ. ευρώ θα ανέλθει, για την περίοδο 2007-2013, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας – EMSA.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία, ενώ παράλληλα και εν όψει της επίσημης σύστασης του Οργανισμού στις 14 Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν στον καθορισμό του προϋπολογισμού του μέχρι το 2013.


Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών, εκτός από τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ληφθούν και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα, ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η αντίδραση της Ευρώπης στα περιστατικά ρύπανσης από πλοία.


Οι δραστηριότητες του Οργανισμού σε αυτό τον τομέα δεν θα πρέπει, πάντως, να απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη να διαθέτουν τους κατάλληλους αντιρρυπαντικούς μηχανισμούς, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.


Τα παράκτια κράτη


Προσθέτουν όμως ότι, σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί τα θιγόμενα κράτη μέλη, υπό την ευθύνη των οποίων θα πραγματοποιούνται οι επιχειρήσεις απορρύπανσης.


Τα νέα καθήκοντα


Βάσει των κοινοβουλευτικών τροπολογιών, ο Οργανισμός θα διαθέτει, κατόπιν αιτήματος, ειδικά σκάφη για την καταπολέμηση της πετρελαϊκής και άλλου τύπου ρύπανσης, όπως εκείνης που προκαλείται από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες.


Επιπλέον, θα διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κεντρικής υπηρεσίας μετάδοσης δορυφορικών φωτογραφιών για την επιτήρηση, έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση των υπεύθυνων σκαφών. Αυτό το νέο σύστημα θα βελτιώσει τη διάθεση στοιχείων και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης στη ρύπανση που προκαλείται από τα πλοία, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πετρελαϊκής ρύπανσης, να καταπολεμάται η ρύπανση που προκαλείται από οποιαδήποτε μορφή πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του μαζούτ, της πετρελαϊκής λάσπης, των πετρελαϊκών αποβλήτων και προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο.


Τέλος, οι ευρωβουλευτές επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση ρύπανσης από «επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες».


Αυτές είναι «οιεσδήποτε ουσίες εκτός του πετρελαίου οι οποίες, εάν εισαχθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να βλάψουν βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, να καταστρέψουν την θελκτικότητα των τοπίων ή να βλάψουν οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση της θάλασσας».


Σε παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε μεταξύ άλλων:


«Είναι σημαντική η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ενωση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (EMSA), ο οποίος παρέχει σημαντική συνδρομή στα κράτη μέλη στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης.


Θα πρέπει να δώσουμε στον Οργανισμό αυτό την αναγκαία οικονομική ασφάλεια, προκειμένου να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013», και προσέθεσε:


«Ο Οργανισμός πρέπει να αποκτήσει όλα τα αποτελεσματικά νέα μέσα για την αντιμετώπιση της ακούσιας και εκούσιας ρύπανσης της θάλασσας, όχι μόνο από το πετρέλαιο αλλά και άλλες επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες».


Τέλος, τόνισε ότι «ο Οργανισμός πρέπει να ασχοληθεί επίσης και με άλλα θέματα, όπως η απόρριψη του ανακτώμενου πετρελαίου και η επιτήρηση από αέρος, δραστηριότητες για τις οποίες θα χρειασθεί πρόσθετη χρηματοδότηση και επισήμανε ότι ο Οργανισμός δρα συμπληρωματικά προς τα κράτη μέλη, δεν τα υποκαθιστά. Συνεπώς, θα χρειαστεί οι χώρες να ενισχύσουν και αυτές τις δράσεις τους για την πρόληψη και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης».

Πηγή: Ναυτεμπορική 6/9