Αρχική Νέα Τοπικά ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την οργάνωση του Δήμου...

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Οι θέσεις μας για την οργάνωση του Δήμου Ομηρούπολης”

13

Με δελτίο τύπου η Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ενημερώνει τους δημότες Ομηρούπολης τις θέσεις της για την οργάνωση του Δήμου, στο οποίο αναφέρει:

 

“Δυστυχώς, μετά από μια αποτυχημένη τετραετία, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις φαίνονται στον τομέα της οργάνωσης του Δήμου, που πρέπει να ξαναρχίσει από μηδενικό σημείο. Ο Δήμος Ομηρούπολης, διαθέτοντας δική του Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Ύδρευσης και Καθαριότητας, αν και είναι στελεχωμένος με αξιόλογο προσωπικό, λόγω έλλειψης και αδιαφορίας της Διοίκησης του, αδυνατεί, σήμερα, να εκπληρώσει έστω και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του απέναντι στους Δημότες.


Στόχος μας είναι να μετατραπεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του σε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εξυπηρέτησης των αναγκών των Δημοτών.


Προτείνομε:


– Ανασχεδιασμός της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών, με στόχο να επιτυγχάνουν το μέγιστο αποτέλεσμα για το Δημότη. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών θα αποτελεί το πρώτο μέλημα του Δήμου, ώστε να μην εμφανιστούν πλέον προβλήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, την ύδρευση, την αποχέτευση και το φωτισμό των οικισμών. Ο έλεγχος των υπηρεσιών που παρέχονται, θα είναι απαραίτητος σε κάθε περίπτωση.


– Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συντήρηση των Δημοτικών υποδομών (οδικού δικτύου, πλατειών και παραλίων, παιδικών χαρών κ.λ.π.).


– Ίδρυση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


– Ίδρυση Γραφείου ενημέρωσης επενδυτών, σε συνεργασία με άλλους φορείς που διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό για τη στελέχωση του.


– Ίδρυση Πολεοδομικού Γραφείου.


– Δημιουργία εθελοντικών επιτροπών εργασίας από συνδημότες μας, σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, ώστε να επεξεργάζονται θέματα που ενδιαφέρουν το Δήμο και να προωθούν προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.


– Ανέγερση Δημοτικού Διοικητηρίου, σύγχρονου, με επαρκείς χώρους για την λειτουργία όλων των Υπηρεσιών και χώρους ασφαλούς στάθμευσης των οχημάτων των Δημοτών που θα επισκέπτονται το Διοικητήριο, καθώς και των εργαζομένων.


Όσον αφορά τους Οργανισμούς και τις Δημοτικές επιχειρήσεις:


* Η Τεχνική εταιρεία πρέπει να αδρανοποιηθεί, ώστε, σε πρώτη φάση, να δοθεί η δυνατότητα, αφού γίνει ρύθμιση των χρεών της, να εξοφληθούν οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές. Θα αναλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση της πρότασης της Τ.Ε.Δ.Κ. Χίου για απορρόφηση των εργαζομένων σε όλους τους Δήμους και στο Δήμο Ομηρούπολης.


* Σε δεύτερη φάση, η Τεχνική εταιρεία μπορεί να επαναλειτουργήσει με ένα μικρό, ευέλικτο και ελέγξιμο σχήμα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Δήμου μας.


* Η Προμηθευτική, που παρόλα τα προβλήματα του Δήμου, εξακολουθεί να είναι μια χρήσιμη εταιρεία, θα ενισχυθεί με κάθε τρόπο. 


* Θα γίνει ανακατανομή των δραστηριοτήτων των Δημοτικών εταιρειών και Οργανισμών, εντός του 2007, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και με στόχο να γίνουν πιο ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.


Ιδιαίτερα, όσον αφορά τους Οικισμούς, δεσμευόμαστε ότι:


• Οι προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων θα είναι απόλυτα σεβαστές από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο.


• Κάθε Οικισμός θα απολαμβάνει ετησίως ολόκληρο το ποσό της ΣΑΤΑ που του αντιστοιχεί.


• Θα γίνονται τακτικά Λαϊκές Συνελεύσεις και έκτακτα, εφόσον υπάρχουν σοβαρά θέματα. Οι αποφάσεις των Λαϊκών Συνελεύσεων θα γίνονται σεβαστές από το Δημοτικό Συμβούλιο.”